34-årige Peder Tind blev tirsdag aftenvalgt som spidskandidat til Kommunalvalget i 2017 for Venstre i Fredericia. Det skete på et ekstraordinær generalforsamling, hvor der også var opstillingsmøde samme aften.

Men det falder ikke i god jord hos VU-Fredericia, der retter kritik af Venstre Fredericia bestyrelsens hasarderede beslutningsproces.

VU-Fredericia mener, at processen hvori der er blevet indkaldt til hhv. en ekstraordinær generalforsamling, men også et opstillingsmøde på samme aften (1-09-2015), anses for værende ustruktureret, og beslutningen for værende yderst panisk indkaldt. Dette skyldes at Venstres bestyrelse ikke har indkaldt til et vælgermøde forude for beslutningen, og processen derfor generelt har foregået ”lukket”, med ingen indblanding fra hverken medlemmerne eller byrådets gruppeformand.

VU Fredericia stillede sig på dagens ekstraordinære generalforsamling og efterfølgende opstillingsmøde kritisk over for gyldigheden til opstillingsmødet, jf. §17 stk. 3 i Venstres egne vedtægter. Venstres bestyrelsen i Fredericia inviterede til et opstillingsmøde, der blev afviklet i umiddelbart forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, hvilket jf. §17 stk. 3 ikke bør kunne lade sig gøre.

VU-Fredericia har derfor per dags dato 02-09-2015, valgt at indberette en klage til Venstres landsorganisation jf. om § 17 stk. 3 var lovlig godkendt af landsorganisationen som dirigenten påpegede.

  • Der rettes endvidere kritik af måden, hvorpå Venstre Fredericia bestyrelse indkaldte til generalforsamlingen samt opstillingsmødet. Jf. bestyrelsens vedtægter, er det bragt på lovlig vis, dog har bestyrelsen valgt blot at bringe det i Fredericia Dagblad, samt på bestyrelsens hjemmeside, hvor kutyme normal har været, at medlemmerne modtager en åben invitation på skrift, om det er pr. mail eller pr. brev. VU’ere, der har sagt ja tak til et Venstre medlemskab, har denne gang intet modtaget, hvilket VU-bestyrelsen anser for værende kritisabelt og udemokratisk, skriver VU-bestyrelsen i Fredericia i en pressemeddelelse