Fredericia rykker nu for alvor med udvikling af nye attraktive boliger i Kanalbyen og en særdeles positiv erhvervsudvikling bl.a. på transport- og logistikområdet i Taulov.

Nu skal vi også for alvor have gang i ketchupeffekten for så vidt angår bosætning, lyder det fra Venstre i en pressemeddelelse.

“Jeg ved fra mange af mine medstuderende på Fredericia Gymnasium, at de gerne blev boende i Fredericia, mens de studerede videre på universiteterne i eksempelvis Aarhus og Odense, hvis der var et attraktivt campus og studiemiljø i Fredericia,” siger kandidat for Venstre Sidse Skaar.

”I Venstre har vi de sidste 4 år kæmpet for, at der skal være byggegrunde i hele kommunen og ikke kun i Kanalbyen. Konkret foreslår vi at åbne op for endnu flere private udstykninger og støtte op om de jordejere, der ønsker at hjælpe med udviklingen af attraktive byggegrunde, også i landsbyerne”, siger Byrådsmedlem og kandidat for Venstre Nicolaj Wyke.

”Vi har gjort meget de sidste 4 år, men der skal øjensynligt meget mere til for at nå målet om minimum 350 nye borgere netto pr. år fra og med år 2020. Derfor foreslår vi at afholde et stormøde for relevante embedsmænd, politikere, Business Fredericia og ejendomsmæglere med efterfølgende nedsættelse af en hurtigt arbejdende ekspertgruppe. Derudover skal der være en målrettet indsats overfor større virksomheder med mange indpendlere, hvor der skal arbejdes på at få flere medarbejdere til at flytte til Fredericia”, siger Byrådsmedlem og kandidat for Venstre Christian Jørgensen.

Vi foreslår bl.a. en massiv markedsføring af konkrete grunde, eksempelvis Argentinervej og Pjedsted for at gøre det attraktivt for indpendlere at flytte til Fredericia.

Venstre vil finansiere indsatsen via midler fra “Investeringspuljen” (provenu fra kommunens jordsalg) og forventer, at indsatsen betaler sig tilbage på sigt via øgede skatteindtægt fra nye borgere i Fredericia Kommune.