Venstres byrådsmedlem og Formand for Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen er rystet efter at have set TV2-dokumentaren, “Plejehjemmene bag facaden”. Hun tror ikke, at de ting sker i Fredericia, men alligevel har hun stillet forvaltningen en række spørgsmål.

“Jeg synes, at vi på baggrund af dokumentaren og det forfærdelige tema skal undersøge forholdene i vores egen kommune. Derfor har jeg stillet en række spørgsmål til forvaltningen. Jeg har spurgt til vores normering på området, hvis man sammenligner med andre kommuner af vores størrelse. Jeg har spurgt til en tilfredsundersøgelse blandt medarbejderne og deres arbejdsvilkår og endelig har jeg spurgt efter en borger- og pårørende undersøgelse. Jeg ved ikke om, vi har det sidste, men hvis ikke, så vil jeg foreslå, at det er noget, som vi igangsætter, så vi ved, hvordan borgerne oplever vores plejehjem,” siger Pernelle Jensen til AVISEN og fortsætter:

“Det kan være svært som politiker at vide, hvad der foregår på de enkelte plejehjem, hvordan kulturen er og så videre. Det kan de pårørende, personalet og medarbejderne derfor give en god indikation på. Jeg har stor tillid til vores personale, og forventer, at alt er som det skal være i byen. Hvis ikke så skal det frem i lyset, så borgerne i kommunen kan være helt trygge ved, at deres nærmeste skal på plejehjem eller at de selv en dag skal.” 

Pernelle Jensen (th). Arkivfoto. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Sundhedsminister Magnus Heunicke forventer desværre, at det foregår flere steder end bare i Aarhus, hvilket indtryk gør det på dig? 

“Det er klart, at vi ser to meget forfærdelige sager i dokumentaren, men jeg tror som sagt ikke, at det er noget, der sker i Fredericia, men alligevel synes jeg, at vi skal sætte lys på området og få det undersøgt. Herunder se på, hvordan nomeringen er,” svarer politikeren.

Er der for meget minuttyrani og bureaukrati i sektoren? 

“Det ved jeg ikke. Venstre er ikke repræsenteret i Senior- og Handicapudvalget lokalt, men jeg tror helt klart, at man bruger tiden på den primære opgave, som må være omsorg for vores borgere. Jeg håber ikke, at vi har en Else eller Niels i Fredericia, men vi skal havde det undersøgt. Arbejdsmæssigt skal medmenneskeligeheden følge den store opgave, der ligger i sektoren. Jeg synes derfor, at vi skal på det hele, så de medarbejdere, der arbejder i sektoren har og får gode arbejdsvilkår,” siger Jensen og uddyber:

“Når jeg ser den negative kultur i dokumentaren, hvor man ikke engang kan tale ordentligt til medmennesker, så bliver jeg ked af det. Vi skal være sikre på, at vi uddanner og ansætter mennesker, der kan bestride disse jobs. I Fredericia har vi gjort meget ud af at fremhæve de gode historier fra uddannelserne og praktikstederne, hvor vi også uddeler priser. Det har helt sikkert motiveret mange. Det er vigtigt for mig at sige, at vores medarbejdere udfører et betydningsfulgt og vigtigt arbejde. Dertil, at vi har gjort mange gode tiltag sammen med SOSU-skolen i Fredericia, hvor også en stor ungdomsvejledning hjælper eleverne til at træffe de rigtige valg. Man gennemgår en god uddannelse og prøver mange ting undervejs.” 

Hvad med lønnen i sektoren, er den god nok? 

“Nej, ikke når man sammenligner med andre jobs i Danmark, men det er ikke noget, vi skal arbejde med lokalt, det er jo overenskomst. Det foregår på landsplan, men i Fredericia har vi faktisk gjort meget, blandt andet med projekter, hvor man får løn undervejs og ikke mindst udvælger unge, der tilbydes at komme hurtigere igennem uddannelsen,” siger Pernelle Jensen.

Hun slutter af med et ønske om en Whistleblowerordning i Fredericia:

“Vi skal se på den whistleblowerordning, vi har talt om før i Fredericia. Vi er ikke kommet videre, så det er noget, vi skal overveje at indlede i forbindelse med denne problemstilling. Det vil give medarbejderne, der oplever noget på arbejdspladsen, der ikke er som det skal være, en mulighed for at fortælle det videre, så vi kan få gjort noget ved det.”

Whistleblowerordningen har tidligere været debatteret på et Økonomiudvalgsmøde, da Enhedslisten fremsatte et forslag herom. Det blev støttet af Venstre og Dansk Folkeparti, imens Socialdemokratiet var imod. Senere besluttede de fredericianske politikere, at man skulle se på en ordning igen i en bredere sammenhæng, men Pernelle Jensen fortæller, at hun ikke har hørt mere til det, hvorfor hun foreslår, at man ser på det i forbindelse med plejehjemmene. 

Leave a Reply