Venstre vil åbent lægge ud, hvad de går til forhandlingerne på, og hvad basisbudgettet skal bruges på i Fredericia Kommune. Ifølge de to fremtrædende politikere i partiet i Fredericia så vil de gøre det synligt for fredericianerne, hvilken politik, Venstre fører, og samtidig er deres hovedpointe, at de skal se aspekter af deres publicerede valgprogram ’’Et menneskeligt Fredericia i vækst’’ i det kommende budget.

– Overordnet set handler det om, at hvis Venstre skal være med i budgettet, så skal det også flugte med vores valgprogram, som vi har lagt frem. Vi skal se retninger fra valgprogrammet i budgettet, ellers vil vi ikke være med. Vi er helt med på, at vi ikke kan få alt igennem ved første budget, men vores valgoplæg gælder også for de kommende fire år, siger formanden og borgmesterkandidat i Venstre, Peder Tind.

Partiet erkender, at politik handler om kompromiser, hvilket vil sige, at samtlige punkter fra Venstres valgprogram ikke kommer til at indgå i budgettet. Det er dog væsentligt for det liberale parti, at retninger fra deres politik er tydelige i budgettet, som peger i retning af vækst, bosætningsstrategi og investeringer i ungeindsatser.

– Alle partier skal naturligvis bøje sig og indgå kompromiser, hvilket vi har gjort i de sidste syve år og vil fortsætte med at gøre, men for os handler det om at sætte nogle retninger, der sikrer, at væksten fortsætter i Fredericia i fremtiden. Vi præsenterer derfor helt åbent, hvad vi går til forhandlinger med, så fredericianerne ved, hvor de har Venstre henne, uddyber Tind.

Det går Venstre i Fredericia til budgetforhandlingerne med

Partiet har et stort fokus på hele arbejdsmarkedsområdet, hvor de har væsentlige pointer for, hvordan væksten i Fredericia skabes, og samtidig bliver opretholdt. Partiet ønsker at flere borgere i Fredericia bliver en del af arbejdsfællesskabet, og i forlængelse af det ønske, så vil partiet investere yderligere i jobcenteret. Venstre vil investere i arbejdsmarkedet, hvor de særligt kigger på nytteindsatsen som et vigtigt led i at aktivere flere borgere. Nye tal viser, at der er 246 jobparate borgere i kommunen, som er klar til at modtage en nytteindsats. Det er dog ikke en let aktiveringsproces, idet jobcenteret i Fredericia blot har en medarbejder, der kan håndtere 36 nyttejobssager, og dermed kan der opstå en lang ventetid for de jobparate borgere:

– Vi vil gerne skrue op for nytteindsatsen, fordi det vil være med til at bane vejen for, at borgeren får et arbejde. Vi har tidligere set, at denne hjælp virker og får borgeren tilbage på sporet. Derudover skriger samfundet på arbejdskraft, så det duer ikke, at vi har 246 personer, som kunne hjælpe arbejdsmarkedet, der i stedet skal vente, siger partiets formand.

Derudover er partiet ikke begejstret for Arne-pensionen, som ruller ud fra næste år, da de mener, at det er en uheldig måde, som den bliver finansieret på. Prognoser viser nemlig, at man skal skære i jobcenteret for at finansiere Arne-pensionen, og det er Venstre ikke med på. Partier referer i stedet til, at der er 45000 unge danskere, som ikke har en uddannelse eller job, der vil blive ramt hårdt af denne finansering.

– Vi mener tværtimod, at man skal skrue op for indsatserne for de unge, fordi det handler, om at de unge får en god start på deres arbejdsliv og uddannelse, og således skal de få den rette indsats, så de kan komme videre i deres arbejdsliv. Vi vil ikke spare på ungdommen, siger Pernelle Jensen, som også er en del af Uddannelsesudvalget i Fredericia.

Dernæst går partiet til forhandlinger med forslag inden for børne- og ungeområdet samt folkeskoleområdet, som tilsammen udgør en strategi for at få flere børnefamiler til at flytte til Fredericia. De vil gøre det billigere og bedre at være børnefamilie i Fredericia, hvilket indbefatter, at taksterne i daginstitutionerne nedsættes.

Herudover vil de forbedre minimumsnormeringerne, selvom Pernelle Jensen (V) roser byen for at være nogle af de eneste kommuner, der har dem, så håber hun, at det kan gøres endnu bedre. Ligeledes vil hun og resten af Venstre gå til budgetforhandlingerne med den klare holdning, at børnene skal have en tryg og rolig hverdag i folkeskolerne. Dertil vil partiet sætte inklusionsprocenten ned i folkeskolerne, så både børn med særlige behov og ressourcestærke børn får det bedst mulige udbytte af skolegangen:

– Hvis man gør noget ved inklusionsprocenten, så løser man mange udfordringer ved folkeskolen. Der skal være et fokus på både svage og stærke elever, og derfor så vi gerne, at vi investerede i flere mellemtilbud, hvilket vil give en bedre skolegang for alle elever, siger hun.

Hun mener, at det ikke altid er godt for barnet med specielle behov at være med resten af klassen, og derfor skal man tilbyde nogle ressourcer, så både de svage og stærke elever trives godt i skolelokalerne. Partiet mener, at det vil give et overordnet bedre niveau, og sandsynligheden for at elever opnår et gennemsnit på to, der kræves i videregående uddannelser, vil være større.

Endvidere savner partiet initiativer i den fritidspolitik, som der er skabt rammer for hen over sommeren. De mener, at der skal være fritidstilbud både til folkeskoleelver og til de større elever, da mange unge savner aktiviteter i byen, hvor man kan dygtiggøre sig inden for et kreativt felt eller arrangementer, som gør det attraktivt at bosætte sig i Fredericia som ung. Det er nogle af de forslag, som Venstre kommer til at præsentere til budgetforhandlingerne, hvor fokusset på bosætning er et must for dem.

– Vi er også realistiske i forhold til kommunens økonomi, og hvilke midler, vi har til rådighed. Derfor er vi godt klar over, at vi ikke kan få det hele med i den grad, som vi ønsker, men vi skal se retninger af de forslag, som vi kommer med, siger Pernelle Jensen.

Endnu en retning, som de ønsker at se, er at dækningsafgiften udfases hen over de næste fire år:

– Der er en ambition hos erhvervslivet, at vi skal være i top ti blandt de mest erhvervsvenlige byer. Hvis vi skal det, så skal dækningsafgiften væk i løbet af de næste fire år. Derfor siger vi til borgmesteren, at vi skal kunne se, at dækningsafgiften bliver berørt allerede i 2022. Han skal forholde sig til den, uanset om han skærer i en, fem eller ti millioner, så er det ikke afgørende, men vi vil se, at der bliver taget fat om dækningsafgiften. Det er en retning, som vi ønsker, hvis væksten skal stimuleres i byen, siger Peder Tind.

Forslagene kræver omfordelinger

Venstre i Fredericia erkender, at deres politik kræver nogle omfordelinger. Her har de nogle finanseringsforslag, som gør det muligt at bruge likviditet på investeringer.

Partiet henviser til kommunens råderum på de 27 millioner kroner, som er indarbejdet i basisbudgettet, som der kan forhandles ud fra. De ønsker at udvide råderummet, så de kan bruge flere penge, end der bliver brugt nu.

De lægger op til nogle omfordelinger, hvor eksempelvis lærerne skal undervise mere, da det er med til at frigøre nogle ressourcer, hvilket ifølge dem gør det muligt at hente 12 millioner kroner til kommunen.

Derudover vil partiet foretage et puljetjek, hvor de vil kigge på, om nogle satspuljer skal nedlukkes eller bruge pengene på en anden måde. Derfor vil de gennemse alle puljer i kommunen og vurdere, hvorvidt pengene kan bruges på en klogere og bedre måde.