I den en sidste fase af valgkampen frem mod kommunalvalget 2021 har Venstre valgt at melde en målrettet kontraktpolitik ud.

I den en sidste fase af valgkampen frem mod kommunalvalget 2021 har Venstre valgt at melde offensivt ud i forhold til, hvad fredericianerne kan forvente af partiet, hvis de får magten i Fredericia.

Fokus på politisk ledelse

– Det har været et turbulent år i Fredericia kommune og det kan ikke undgås, at det har haft en påvirkning på tilliden til politikerne. Vi tror på at Fredericia har brug for ro, stabilitet og en klar politisk retning, og ikke mindst politisk ledelse. siger Peder Tind.

Venstre har fremlagt et ambitiøs valgoplæg med klare retninger for fremtidens Fredericia og med afsæt i det, ønsker vi derfor at fremlægge en meget tydelig plan for de første 100 dage. Vi kalder det ”Kontrakten” med Fredericia, siger Pernelle Jensen.

En kontrakt for de første 100 dage

I kontrakten skriver de, at Venstre vil skabe vækst ved at vedtage en ambitiøs vision for Fredericia og en ny bosætningsstrategi i samarbejde med borgerne og erhvervslivet inden for de første 100 dage.

– For os handler det om at tænke stort og sætte handling bagved tankerne. Det kræver visioner. Dem har vi et bud på, og her skal vi netop inddrage alle byens borgere og erhvervslivet i en proces, hvor vi sammen får rykket Fredericia fremad hurtigt og sikkert. Med en øget bosætning forbedrer vi byens skattegrundlag, fordi der kommer nye borgere til, og samtidig kan byudviklingen forbedres markant, så vi bliver konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne, mener Tind.

Men det er ikke forbigået Venstres opmærksomhed at mange borgere er utilfredse med det siddende byråd.
Det ønsker man i kontrakten også at forholde sig til.

– Vi vil åbne op for at borgerne føler sig langt mere inddraget og lyttet til. Det betyder, at vi lover at indføre spørgetid til byrådsmøderne. Men vi vil også oprette et borgerpanel og flere lokalråd. Vi skal styrke dialogen og sikre langt mere borgerinddragelse og dialog helt ned i den nære velfærd siger Pernelle Jensen.

Vil mødes med virksomheder, offentlige og private institutioner

Peder Tind lover også, at han, hvis han bliver valgt som borgmester, vil besøge 50 virksomheder og 50 offentlige og private institutioner indenfor de første 100 dage:

– Vi ønsker at styrke samarbejdet og dialogen med erhvervslivet, medarbejderne, forældrene, de pårørende, beboerne, brugerne og de studerende. Min dør skal være åben, og jeg skal ikke rejse rundt i landet, men rundt i Fredericia. Jeg er fredericianer, og hele byen skal kunne stole på, at jeg vil være til rådighed og vise interesse. Det tror jeg selv er den bedste måde at udvikle byen på.

Det skal bedre og billigere at være børnefamilie

Når det kommer til de yngste, vil Venstre også være mere ambitiøse, forklarer Pernelle Jensen. Det skal ifølge Venstre være bedre og billigere at være børnefamilie i Fredericia.

– Indenfor de første 100 dage vil vi udarbejde en plan for sænkning af forældrebetaling på dagtilbud, og for investeringer i bedre normeringer i dagtilbud, SFO og fritidsklubberne siger Pernelle Jensen. Og som en del af kontrakten vil vi også fremlægge en handleplan for hvordan der sikres mere ro i klassen, og gøre op med den høje inklusion så Folkeskolen igen kan blive et naturligt førstevalg for alle, siger Pernelle Jensen.

Gode rammer kan tiltrække nye erhvervsaktive borgere

Pernelle Jensen mener desuden, at man ved at koncentrere sig om børnefamiliernes vilkår især kan tiltrække erhvervsaktive tilflyttere, der netop ser efter gode faciliteter til hverdagen, når de skal bosætte sig:

– Folk vil vide, om de kan få deres børn godt passet, og om der er nogle gode skoler i deres nærområder. Men skiller vi os positivt ud på børneområdet? Det spørgsmål rejser vi, og samtidig kommer vi med den her kontrakt, som vi vil indgå med borgerne, siger Jensen.

En værdig ældrepleje uden ensomhed

Men også på ældreområdet er Venstre klar med en retning i kontrakten. Det ligger Peder Tind meget på sinde, at de ældste medborgere får en værdig ældrepleje og uden ensomhed. Derfor vil Venstre udarbejde en handleplan, der tager højde for udviklingen i demografien, hvor antallet af ældre vokser, år for år.

– De ældre skal have vores garanti for, at vi skaber rammerne for en god alderdom. Ikke snak, men realiteter, og derfor vil vi også indlede en dialog med relevante udbydere med henblik på etablering af minimum et friplejehjem i Fredericia, siger Tind.

– Hele pointen er jo, at vi ikke bare vil slynge et eller andet tilfældigt ud, men faktisk vil stå på mål for det, vi siger og sætte en klar retning for fremtidens Fredericia siger Pernelle Jensen.

– Her er nogle konkrete punkter, som vælgerne får vores garanti for, at vi vil gennemføre i Fredericia. Det er konkret, det er visionært og det med til at gøre byen attraktiv for både os der allerede bor her, men også de mange der gerne skulle komme hertil – det er for os essensen af politisk ledelse slutter Peder og Pernelle af.