Venstre i Fredericia havde i dag indkaldt til pressemøde kl.14.00 på Meldahls Rådhus i Vendersgade. Med et stort banner med teksten: Venstre 360 grader bosætning i baggrunden havde de fire byrådsmedlemmer, Kenny Bruun Olsen, Pernelle Jensen, Peder Tind og Christian Jørgensen taget plads i den gamle byrådssals stole. Her præsenterede de et samlet oplæg, der fokuserer på byens fremtid. 

“Vi noterer med stor tilfreds i Venstre, at man har lyttet til vores forslag om at gå til forhandlinger med et basisbudget, som i aften er på dagsorden i byrådet. Det har været vigtigt for Venstre, at vi forhandler ud fra et basisbudget, hvor forvaltningen kommer med kendte tal, der danner et fælles grundlag for budgetforhandlingerne, som vi glæder os til, sagde Peder Tind indledningsvist.”

“I Venstre lægger vi overliggeren højt i de kommende forhandlinger med et stærkt fokus på bosætning. Det er en samlet strategi og tema, som vi i Venstre har valgt at gå ind i forhandlingerne med. Det gennemsyrer vores tanker, og hvordan vi tænker vores politik. Når vi siger bosætning 360 grader, så er det fordi vi mener, at vi skal sætte fokus på dette. Vi bliver færre i Fredericia, både i 19 og 20 ser det ud til at gå den forkerte vej”, fortsatte Tind

“360 grader fordi vi gerne ser bosætning hele vejen rundt. Det gælder ikke kun et udvalg, men alle udvalg, der skal arbejde med emnet. Vi skal arbejde hele vejen rundt, og se det som et vigtigt perspektiv og fremtiden for Fredericia. Hvis flere bosætter sig, øges vores skattegrundlag, fordi flere fredericianere giver en styrket økonomi. Når flere arbejder, giver det også bedre betingelser for virksomhederne i byen, og når alt lykkes flere penge til velfærd. Vi sætter samtidig en kurs mod fremtidens Fredericia med åbenhed. Det ses blandt andet ved vores åbne pressemøde. Normalt går vi til forhandlinger med vores interne tanker og forslag, men denne gang kan fredericianere se, hvad vi kommer med, og hvad vi tænker i Venstre, inden vi går ind til forhandlingerne. Vi ender måske ikke præcis der, hvor vi ønsker, men vi vil gerne åbent fortælle og vise, hvad vi vil. Vi vil udvikle hele vores kommune ved at sikre investeringer i en samlet bosætningsstrategi, der giver vækst til byen, vi alle sammen holder af,” sluttede Tind i indledningen og gav Pernelle Jensen ordet:

Pernelle Jensen ønsker investeringer i et nyt Campus.

“Vi vil gerne gøre det billigere og bedre at være børnefamilie i Fredericia Kommune, samt sikre en bedre hverdag. Der skal samtidig luft i økonomien til forældrene. Det gør vi ved at se på minimumsnormeringer, som i dag er gennemsnitlige, men ikke når vi ser distrikter og enkelte institutioner. Vi vil gerne lægge en plan for, hvordan vi når derhen, hvor alle gerne vil være. Dertil kommer, at vi ønsker lavere forældrebetaling på daginstitutionerne. Forældrene betaler i dag en forholdvis høj takst for pasning. Det vil vi gerne gerne gøre billigere, så der er mere luft i forældrenes økonomi til at gøre ting for deres børn. Det tiltag gælder også skole-fritidstilbudene,” sagde Jensen og fortsatte:

“Det gør vi for, at man har det bedre i Fredericia nu, men også for at tiltrække folk udefra. Finansieringen er også god, da vi har penge i kommunekassen, men også penge fra Finansloven, som vi gerne vil gøre brug af allerede nu. Et andet område vi vil se på er skoleområdet, hvor vi skal have gjort noget ved udskolingen. Vi ser desværre, at den faglige trivsel falder. Det sker af flere årsager, men grundlæggende er det et problem, fordi det gør eleverne skoletrætte i en periode, hvor de skal vælge ungdomsuddannelse. Det er en meget uheldig tendens, og meget ærgerligt. Vi vil bruge penge fra finansloven til at kanalisere denne vej.” 

Nye skoler og skolerenoveringer

“Ser vi på vores fysiske rammer, så er vi udfordret der, samtidig med en masse renoveringer i de forskellige distrikter i almindelighed og i særdeleshed på Kirstinebjerg Distriktet, hvor der skal bruges x antal millioner i den kommende tid. Derfor synes vi, at når vi sammenligner med andre skoler, skal vi lægge en langsigtet plan for, hvor vi vil hen, fremfor bare at sige, at vi bygger en ny skole. Der er pt. et større behov på nogle af de andre matrikler, der kræver en indsats. Jeg tror heller ikke beløbet på 250 millioner kroner holder. Tallet er nuvel taget fra andre kommuner, men det er uden grundprisen, og dertil mangler vi også vigtige faciliteter. Endelig vil skolen ikke kunne bære elevtallet for hele Kirstinebjergdistriktet, hvorfor der stadig er et behov for renovering på to matrikler der. Kort sagt vil vi i stedet se på, hvordan vi sikrer, at vi kan løfte vores skolematrikler i hele byen,”fortalte Formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen. 

Kenny Bruun Olsen (tv) vil styrke byens handelsliv ved at give billigere kontigenter og bedre forhold.

“Vi har også foretaget mange anlægningsinvesteringer den seneste tid. Nu skal vi tænke klogt, inden vi bruger de midler vi har tilbage. Vi vil derfor investere i et uddannelsescampus i Kanalbyen, som vi tidligere har meldt ud. Vi ved også, at det er vigtigt, når staten ser på, hvor uddannelserne skal placeres. Her tjekker man blandt andet dette, men også om man har virksomhederne, der vil ansætte efterfølgende. Tager man eksempelvis Fredericia Maskinmesterskole, så betyder flere hold og nye uddannelser også, at man på sigt vil vokse ud af rammerne, så hvis vi mener, at vi vil være en uddannelsesby, så skal vi turde tage det skridt. Det vil samtidig give mere lidt flere unge studerende, når de gæster midtbyens caféer og butikker. Det er noget vi alle sammen gerne vil have. Dette projekt prioriterer vi over de andre anlægningsudgifter,” sluttede Jensen og gav ordet til Kenny Bruun Olsen:

“Det er klart, at hvis vi skal vende denne skude – og den tendens vi ser med, at vi er blevet færre i Fredericia, så skal vi have nogle flere byggegrunde. Vi har ikke haft attraktive byggegrunde i mange år. Det er ærgerligt, for vi går glip af de tilflyttere, der kunne komme her, fordi arbejde, det er der i Fredericia. Vi mangler bare flere, der også bosætter sig her. Der skal være noget for enhver smag, samtidig skal vi massivt understøtte de private initiativer, men det kan være svært, når vi kæmper mod en kommune, hvor alt skal gå i nul. Imens vi har solgt 12 byggegrunde det seneste år, har Vejle solgt 104. Vi skal op på hesten og have visionerne ud, ellers går vi i stå. Derudover skal vi foretage kloge investeringer i vores midtby,” sagde Bruun Olsen og fortsatte:

“Vi har fået undersøgt vores bymidte i 2014 af Rambøll, og igen i 2020 fik vi en rapport, der byggede på 19-tal – altså før Coronaen. Omsætningen er steget udenfor Voldene, som følge af kædebutikkerne. Men samtidig lider vores midtby. Det er til trods for projekter som “Gang i byen”, udviklingen i Kanalbyen og et teater, der buldrede derudad før Coronakrisen. Derfor må der andre midler til. Vi er kommet med nogle ideer, som vi tror på vil hjælpe Fredericia. Alle ønsker en midtby, men det kræver, at vi tager ind til den og handler. Det kræver eksempelvis parkeringspladser, som vi ikke har nok af. Vi ved også, at Mærsk-fondens investering i en kommende promenade ved Volden på 35 millioner kroner, vil betyde færre p-pladser. Dertil kommer, at vi har betalingsparkering nogle steder i dag. Det skal ikke udvides. Kanalbyen bygger også p-pladser, men indenfor voldene skal det stoppe med at gå udover de handlende. 29 procent af alle fredericianere handler i Kolding Storcenter, det tal skal vi have lidt tilbage af,” sagde byrådspolitkeren Kenny Bruun Olsen.

“Vi skal have gode cykelstier, men også gode forhold for bilisterne. Løsningerne må aldrig blive som på Nymarksvej, hvor en bred cykelsti og en smal vej for bilisterne giver en forfærdelig vej, hvor bilisterne skal køre slalom. Når vi samtidig ser på Fredericia Shopping, så er 80 procent af de handlende i dag medlem. Det tal skal være 100 procent. Det kan det blive ved, at kontingentet sættes ned, dertil kommer, at vi vil investere 2 millioner over de næste par år til at lave events og ting, der får folk ind til vores dejlige by,” sagde han afsluttende om midtbyen. 

Derudover ønsker Venstre at styrke Fredericias landsbyer 

“Vi har mange landsbyer i en lille kommune rent geografisk, men trods det kalder nogen det udkants Fredericia. Det skal vi gøre noget ved, ved at investere i de små byer. En af de byer, der har lidt af urbaniseringen er Herslev. Herslev ønsker vi får en 5 kilometer lang cykelsti. Vi tror, at det er tiltrængt, samtidig ønsker vi 3,5 kilometer cykelsti ud til Østerby. Det er et smukt sted at være – man kan næste sige, at det er Fredericias Bredballe – Trelde og Østerby. Der er vandudsigt de fleste steder. Vi skal understøtte dette område ved at give bedre forhold, det kræver også et bedre vejnet. Derfor vil vi investere 15 millioner kroner til en vej derud, og indstille, at området kommer med i kommuneplanen, så vi kan udvikle mere derude,” sagde Bruun Olsen og kom ind på buskørsel.

“Da vi var i valgkamp sidste gang, kan vi huske en times diskussion på Fredericia Gymnasium omkring buskørsel. Det hang folk ud af halsen, men hvad er der sket? Ingenting. Vi har i Venstre forsøgt at få det på udvalgsmøder, men beskeden har været: “Kan du se et flertal herinde, og det kunne jeg ikke. Vi vil foreslå, at en rute, erstattes af en stjernekørselsrute mellem yderpunkterne og city. Vi har 12 busser i Fredericia, så kunne man godt bruge en rute til det,” sluttede Kenny Bruun Olsen. 

Peder Tind (V)

Peder Tind fik ordet igen og talte om et emne, der ligger ham nært, som formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsen.

“Det er trist for den enkelte, hvis de går glip af et arbejdsfællesskab. Vi har allerede gjort mange ting i vores Jobcenter, men der er behov for en turnaround. Vi skal have speederen i bund og forsætte den gode udvikling, vi har igangsat. Vi skal have øget de virksomhedsrettede aktiviteter. Vi ved, at det virker. Flere samtaler virker. Med Coranaen i tankerne skal vi investere massivt i vores Jobcenter. De kommuner der gør dette, får også de bedste løsninger. Investeringerne virker. Flere hænder og flere virksomhedsrettede tilbud. Det gælder også bosætningen, der er med til at støtte økonomien, og fortælle at Fredericia er stedet, der var med til at knække den historiske kurve. De aspekter tager vi med i budget2021,” sagde Tind. 

Christian Jørgensen (th) samlede op på oplægget og gav en økonomisk gennemgang af kommunens prioriteringer og muligheder.

Christian Jørgensen tilsluttede sig kataloget fra sine tre kolleger, og fortalte, at det var et fælles udspil. “Vi arbejder som et hold, så vi står 100 procent bag hinandens oplæg. Hullerne skal lappes, skolerne skal drives og de ældre plejes. Vi ser på råderummet for yderligere prioriteringer og det er dem, som vi har fremlagt. Vi skal dog huske, at basisudgifterne i en kommune fylder meget, sådan er det bare,” sagde Jørgensen og fortsatte:

“Det er et fælles oplæg fra et fælles hold,” sagde Jørgensen

“Bosætning spiller ind i alle vores tiltag og er vores tema. I Demokrati- og Borgerudvalget har vi arbejdet med bosætningen. Vi har også afholdt borgerdialogmøder med fokus på boligformer, hvor alt fra de miljøvenlige – veganerinspirerede boliger til lieberhaveri på havnen har været tema. Vi skal huske, at der også skal gøres en stor brandingindsats. Vi har ikke det store udvalg af byggegrunde til klassiske familier måske, men vi har massevis af huse, der ikke er solgt. Vi har også lejligheder i Kanalbyen og Taulov-Skærbæk-området. Vi har samtidig et pendlingunderskud, det grå guld søger vores tilbud i dag, men vi skal også gøre det lækkert for familierne. Det bliver et konkurrenceparameter mod nabokommunerne. Her er campussatningen også en prioritering.” 

Peder Tind sluttede af:

“Vi håber på, at vi får held med at få mange ting igennem, ikke så meget for Venstres skyld, men for Fredericias. Vi skal opleve mere vækst, flere i job og børnefamilierne skal have flere muligheder. Vi skal skabe en stærkere samlingskraft i vores by. Vi skal ikke kun udvikle få steder, det hele skal hænge sammen,” sagde Byrådsmedlem og Borgmesterkandidat ved KV2021 for Venstre, Peder Tind. 

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen
1 måned siden

Hvis Venstre kan få magt, som de har agt, så går Fredericia en god fremtid i møde.