For Venstre er det vigtigt, at kommunen har en sund økonomi, og at vi ikke er økonomisk sårbare overfor reformer mv. centralt fra. Men vi er også af den opfattelse, at kommunen ikke bare skal spare penge op, men at pengene skal investeres i vores by. I Venstre er vi også optaget af at investere i velfærden og særligt har vores børn og unge samt voksne handicappede vores fokus, skriver partiets byrådsmedlemmer i en pressemeddelelse.

Nicolaj Wyke fortsætter: Men hvis vi skal investere i velfærd uden, at vi bliver alt for sårbare økonomisk set, så er vi også nød til at hæve indtægterne, dvs. vi skal have flere borgere til at bosætte sig i Fredericia og have endnu flere virksomheder til at vælge byen. Det er vi meget optaget af, hvorfor en stor del af vores budgetforslag er forslag til vækstinitiativer, som – vi tror – vil have en positiv påvirkning både på bosætningen og på muligheden for at tiltrække nye virksomheder til byen, siger gruppeformand Pernelle Jensen.
Helt konkret foreslår Venstre, at der gives en garanti på byggesagsbehandling til én-familiehuse på 14 dage, at der investeres i en bosætningskampagne målrettet Kanalbyen og byggegrundene i Snoghøj, at der investeres yderligere i iværksætteri og at der gennemføres en analyse af infrastrukturen i DanmarkC med henblik på en senere forbedring af forholdene for virksomhederne i det område. Vi ønsker med disse indsatser at gøre Fredericia endnu mere attraktiv for tilflyttere og virksomheder og på den måde hæve indtægterne, så der er penge til bl.a. velfærd, siger Nicolaj Wyke.

Bosætningsinitiativer og støtte til Teater Malstrøm

Borger- og demokratiudvalget har også arbejdet med bosætningsinitiativer og vil fortsætte det arbejde både for Fredericia helt generelt, med også med et ekstra fokus på landsbyerne, siger Christian Jørgensen og understreger ligeledes nødvendigheden af at hæve kommunens indtægter. Han fortsætter, Venstre vil på kulturområdet forslå, at kommunen støtter op om Teater Malstrøm, så der er midler til, at de kan fortsætte deres spændende projekt med et alternativt, eksperimenterende semi-professionelt teater i 2018. Derudover vil Venstre gerne undersøge mulighederne for at prioritere borgernes sundhed ved at afsætte midler til en undersøgelse af, om det er muligt at realisere et ‘Active Living Projekt’ i Fredericia.

Flere hænder

Frances O’ Donovan fortsætter, i Sundhedsudvalget har vi stor fokus på sundhedshuset, men vi skal også prioritere den generelle sundhed og særligt i vores udsatte boligområder. Venstre foreslår derfor, at der afsættes en pulje, som kan søges til sundhedsprojekter. Derudover skal der ske en opnormering af personalet på Kobbelgården og Ullerupdalvej, fordi der er behov for at hæve serviceniveauet på dette område, ligesom der er behov for en indsats for psykisk sårbare unge. Venstre har også igen i år fokus på integration og vil afsætte penge til integrationsfremmeprojekter, herunder prioritere indsatser til piger med anden etnisk baggrund, så de kender deres uddannelsesmuligheder og rettigheder i det danske samfund, siger Frances O’ Donovan.

Må kommunen yde økonomisk støtte

Venstre vil også have undersøgt, om kommunen må yde økonomisk støtte til et familiemedlem, der ønsker at passe et døende familiemedlem for således at skabe tryghed i den sidste tid, siger Kenny Bruun Olsen.
I Venstre er vi helt enige i investeringen i daginstitutioner og skoler. Vi synes, der er brug for et løft og hilser drøftelsen om to-lærer ordninger velkommen. Derudover vil Venstre gerne, at nogen af de afsatte midler bruges til inklusionsindsatsen og at ungemiljøerne på skolerne igen i år tilgodeses, udtaler Frances O’ Donovan.

Med i Venstres forslag til budgettet er også finansieringen af den nye læreruddannelse, hvor de studerende ansættes som trainees i kommunens skoler, hvilket medfører mulighed for to-lærer ordninger og kvalificeret vikardækning, siger Pernelle Jensen.

Hun fortsætter:

Venstre har også fokus på en ny elevindsats, hvor vi foreslår at øge antallet af elever og studerende med 100 udover dem, som vi er forpligtet til i forvejen og at gøre dette i tæt samarbejde med virksomhederne. Det er et markant løft og vigtigt i forhold til vores arbejde med at tiltrække nye uddannelser hertil, motivere vores egne unge til at blive boende i byen og for at sikre rekrutteringen, også ud i fremtiden. Der bør ligeledes afsættes midler til Business Fredericias nye indsatser i midtbyen samt til en undersøgelse af sikre skoleveje i midtbyen og særligt på Købmagergade, eftersom der ligger flere privatskoler i det område. Vi har lavet sikre skoleveje mange andre steder i kommunen, så derfor bør vi nu sætte fokus på midtbyen, slutter Pernelle Jensen. Venstre ser frem til nogle konstruktive forhandlinger med de andre partier.