Takstsagen har efterhånden været en langstrakt affære, hvor der ad flere omgange har været manglende svar, åbenhed og indsigt – samtidig med voldsomme politiske beskyldninger mod særligt lederen af dagtilbud, John Nyborg, der ved siden at sin stilling i kommunen er medlem af byrådet.

Det hele startede med, at flere private dagtilbud kontaktede Venstres Pernelle Jensen med stor undren omkring de takster, der var blevet meldt ud – og vedtaget af et flertal i byrådet. Dette fik Pernelle Jensen til at stille spørgsmål til forvaltningen, der hurtigt kunne konstatere, at der var tale om klare regnefejl. Men ikke nok med de klare regnefejl har det efterfølgende vist sig, at der har været truffet meget politiske beslutninger uden politikernes vidende. Byrådsmedlem Pernelle Jensen har stået i spidsen for at stille spørgsmål til forløbet i forvaltningen, og disse redegørelser har vist, at der har været flere uhensigtsmæssige beslutninger.

Udover de forkerte takster har der vist sig et endnu større problem, der ikke blot kan løses her og nu, må man forstå på sagsfremstillingen der har været i både Økonomiudvalget og Byrådet. Der er fra forvaltningens side blevet udregnet et nyt børnetal til at sænke forældrebetalingen, et børnetal der ikke stemmer overens med det børnetal, der er brugt til politisk at bestemme serviceniveauet. Dette er blevet godkendt af kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal, efter det leder af dagtilbud, John Nyborg, i en mail selv kalder for ”en faglig vurdering fra ham”.

Det fremgår tydeligt af sagen, at dette nye og reviderede børnetal alene har til formål at sænke forældrebetalingen, men i et interview har John Nyborg forklaret, at det er almen procedure. Dette interview kom først i stand efter flere måneders forsøg. Fra forvaltningen har man ønsket et minimum af kommunikation om sagen, men John Nyborg ønskede at stå frem for at fortælle hans syn på sagen. Men dette gør ikke Pernelle Jensen mere tryg.

Jensen: Dobbeltkasketter er ikke en god idé

Pernelle Jensen har ad flere omgange ytret sig særligt kritisk, om den rolle John Nyborg har spillet i sagen. Efter artiklen hvor han træder frem og fortæller sit syn på sagen, er hun ikke blevet mere tryg. Dette til trods for, at John Nyborg i artiklen tydeligt deklarerer, hvornår han udtaler sig som politiker og hvornår han udtaler sig som embedsmand.

– Jeg har læst artiklen med John Nyborg. Det er lidt svært at finde ud af, hvornår han udtaler sig som embedsmand og politiker, men det beviser bare, at det ikke er hensigtsmæssigt med dobbeltkasketter, siger Pernelle Jensen.

– Jeg synes, det er bekymrende, at han mener det er retvisende budgetter. For jeg har set en sag, der er gået i både ØK og byrådet, hvori det fremgår, at der er en økonomisk ubalance, der er udskudt til første budgetopfølgning, forklarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– Dertil kommer, at i de svar jeg har fået i forvaltningen, er det understreget, at der er den her ubalance. Derudover siger de svar også, at man har regnet baglæns for at finde de her 124 børn. Det er ikke, hvad man reelt regner med. Man har regnet baglæns til, man har fundet et antal, der er passende. Det er fakta. Det fremgår af sagsfremstillingen og det står meget tydeligt i de ting, jeg har fået indsigt i. Så jeg kan ikke se, at man kan sige, at det giver retvisende budgetter.

Interviewet med John Nyborg giver, ifølge Pernelle Jensen, anledning til en stor bekymring for, hvordan man driver børneområdet.

– Jeg kan se, at det er sædvanlig praksis at man gør på denne måde. Er det sædvanlig praksis, så er jeg for alvor bekymret for måden, man gør det på. Det ender ud i budgetter, der ikke er retvisende. Det fremgår meget klart at sagsfremstillingen der går til økonomiudvalget og byrådet, siger Pernelle Jensen.

– Der står meget tydeligt, at der er en udfordring i forhold til den fremadrettede økonomi. Opjusteringen af børnetallet er gjort for at få forældrebetalingen til at lande på et, for forvaltningen, passende niveau. Det fremgår meget tydeligt af det, jeg har fået udleveret. Det er fakta, slår Pernelle Jensen fast.

Det er første gang i Pernelle Jensens tid som byrådsmedlem, at hun bruger sin juridiske ret til at få sagsindsigt. Det har hun gjort, fordi hun mener at denne sag er meget kritisk.

– Jeg har siddet i byrådet i 12 år – og jeg har ikke tidligere søgt sagsindsigt. Grunden til, at jeg gør det nu er, at det her ser meget mærkeligt ud. Jeg vil gerne til bunds her. Jeg fik en redegørelse, men jeg havde fortsat en række spørgsmål. Derfor beder jeg om at få sagsindsigt. Det er fordi jeg ønsker at komme til bunds, for det her ser meget mærkeligt ud, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Jeg synes man har en pligt som byrådsmedlem til at undersøge sager der ser underlige ud til bunds. Det er jeg glad for at have gjort. For selvom det her viser at der er begået fejl og truffet beslutninger som jeg ikke føler er hensigtsmæssige, så er det godt det er kommet frem. For nu har vi en mulighed for at justere på budgetterne, hvis det viser sig at vi er nødt til at tilføre flere midler, som det fremgår af sagsfremstillingen.

Der har i sagen ikke været en politisk orientering af hverken justeringen eller informationen om, at forældrebetalingen ved de første beregninger stod til at skulle stige voldsomt. Det er ikke godt nok, slår Pernelle Jensen fast.

– Jeg synes man allerede da man konstaterer det her med udfordringerne på forældrebetalingen skulle fremlægge det politisk. Det eneste vi får at vide er, at der er tekniske udfordringer i takstberegningerne. Vi får ikke at vide hvad det bunder i. Det havde jeg gerne set, at vi der kunne få en snak om. For på det tidspunkt er der ikke vedtaget et budget i byrådet. De har ikke givet os chancen for at forholde os til det, siger Pernelle Jensen.

– Vi kommer til at tage en drøftelse om de her takster. Vi kan ikke med den viden vi har vente til første budgetopfølgning og tage det der. Der er vi meget langt henne i året – og det synes jeg er for langt. Det er mange børn der er lagt ekstra ind. Hvis alle de børn kommer, så er det rigtig glædeligt. Men så har vi også en udfordring, som skal løses, fortsætter hun.

I den seneste redegørelse til Pernelle Jensen fremgår det, at forvaltningens centrale ledelse af hensyn til kommunernes økonomi under et ikke har ønsket at genåbne budgettet på grund af de mulige økonomiske konsekvenser. Den beslutning mener Pernelle Jensen skulle være truffet i byrådet.

– Jeg synes det er en meget politisk beslutning at de vælger ikke at genåbne det. Da de finder ud af, at der er et problem er det endnu ikke vedtaget. Vi har brugt servicerammen, så det er en politisk beslutning. Den mulighed har vi ikke haft, siger Pernelle Jensen.

Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal har ikke ønsket at udtale sig yderligere i sagen, end hun allerede har gjort ved en tidligere lejlighed. Her udtrykte hun ærgrelse over, at flere politikere udtrykker kritik af forvaltningen. Hun har ikke ønsket at forholde sig til de konkrete spørgsmål til redegørelsen.

1 KOMMENTAR

  1. Hvorfor gør venstre så ikke noget ved sagen? Hvis man ikke graver i det og fortsætter med det, kommer der intet til at ske.

Kommentarsporet er lukket