Taksterne på dagtilbudsområdet er fyldt med fejl, men alligevel skal der gå flere måneder før, der kommer styr på det. Ifølge Venstres Pernelle Jensen er det ikke ansvarligt – og ikke i overensstemmelse med byrådets vision om retvisende budgetter. Derfor kalder hun på handling med det samme.

Forældrebetaling på dagtilbud har været en mærkesag for Venstre i flere år. Senest ved kommunalvalget fyldte det en betragtelig del af deres valgprogram, men den politiske vigtighed til trods, så kom informationer om voldsomme stigninger aldrig politikerne i hænde. Det er ikke godt nok, forklarer Pernelle Jensen, medlem af Fredericia Byråd for Venstre.

Sagen har to hovedudfordringer, som Pernelle Jensen på vegne af Venstres byrådsgruppe har søgt at få svar på. Men i skrivende stund er der fortsat ikke afklaring på, hverken den ene eller den anden del. Den primære udfordring ligger i beregningsgrundlaget for både takster til private tilbud og forældrebetalingen. Medarbejderne i forvaltningen kan ikke redegøre for indholdet i beregningerne, hvorfor de takster og beløb der er meldt ud til forældre og private tilbud ikke er retvisende.

Udover de matematiske udfordringer er der også et habilitetsproblem. Lederen af dagtilbud har kendt til den voldsomme stigning i forældrebetalingen i flere måneder, men valgte først to dage efter kommunalvalget at offentliggøre den politiske bombe. Spørgsmålet om habilitet kommer fordi selvsamme leder var en del af byrådet for Socialdemokratiet – og var på valg i november. Derfor undrer flere politikere sig – inklusiv kollegaerne på venstrefløjen, Enhedslisten.

Forlanger redegørelse

Pernelle Jensen har af flere omgange bedt om redegørelser i sagen, men den første redegørelse gav ikke indblik i udfordringen med det matematiske. Derfor har hun nu efterspurgt flere oplysninger.

– Jeg har spurgt til, hvordan det hænger sammen med de her 146 ekstra børn, der er dukket op. I redegørelsen vi har fået er der en konstatering af, at forældrebetalingen ville stige markant. Her indregner man så ekstra børn, for at bringe det her ned. Jeg har her spurgt til, hvordan det kan være, at de selv skriver, at børnetallet falder mere end forventet, men samtidig tilføjer flere børn, forklarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– Her er jeg bekymret for, at minimumsnormeringerne kommer i fare. For kommer de her 146 børn, så er der ikke lagt budget til dem. Er minimumsnormeringerne så i fare? Kommer de så ikke, så er der regnet med forældrebetaling der heller ikke kommer. Så uanset har man kastet området ud i uvished. Det er afgørende for Venstre at vi har gode normeringer. Vi vil gerne gå endnu videre – og vi vil gerne sænke forældrebetalingen.

Venstre har i flere år kæmpet for minimumsnormeringer – og gerne mere end det. Pernelle Jensen frygter meget, at de minimumsnormeringer man har vedtaget nu kommer i fare.

– Jeg synes det har skabt en usikkerhed, der sætter minimumsnormeringerne i fare, for det er et højt prioriteret område. Og samtidig vil jeg gerne have et svar på hvor de her børn kommer fra. For det giver ikke mening at lægge ekstra børn ind, når man selv konstaterer at der er faldende børnetal, siger Pernelle Jensen.

Økonomien skal løses – nu

De økonomiske udfordringer skal, ifølge planen, behandles ved første budgetopfølgning. Denne finder sted ved udgangen af første kvartal, men det er ikke godt nok, siger Pernelle Jensen. Der er behov for handling øjeblikkeligt. Kommunaldirektør Camilla Nowak har bebudet en ekstern bistand – og det hilser Pernelle Jensen meget velkomment.

– Man har behov for ekstern bistand til at regne de reelle takster ud. Man er lige nu ikke sikker på matematikken bag modellen. Det er meget bekymrende. Det gør mig rigtig bekymret for resten af takstbilaget. Så jeg synes, det er rigtig fint, at vi har eksterne med til at kigge på det, siger Pernelle Jensen.

– Det her må være en prioriteret opgave at komme til bunds i. For er der fejl skal vi finde dem og rette dem. For når de ikke kender matematikken bag, så ved de ikke om grundlaget er det rigtige eller ej. Så det haster. Det er både forældrebetalingen og alle private ordninger der er problemer med, fortsætter hun.

Retvisende budgetter har været et buzzword for byrådet i de seneste år. Men denne sag viser, ifølge Pernelle Jensen, med alt tydelighed, at det princip er lagt på hylden.

– Jeg synes, det står rimelig klart i den sag, der har været, at der er skabt en ubalance i økonomien. Det fremgår ret klart, at uanset hvad, så er området ikke i balance. Jeg synes, det er vigtigt at komme til bunds i, hvordan økonomien ser ud – nu. For det er for sent at vente 3-4 måneder med det. Starter vi et år med fare for minimumsnormeringerne? Det vil vi gerne sikre, at det ikke er tilfældet. Vi skal have økonomisk balance, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Det flugter heller ikke med vores snak om retvisende budgetter. Lader man bare stå til, så er vi i en situation hvor man kommer til at mangle penge. Hvor skal de komme fra? Vi har ikke mere plads i servicerammen, vi må ikke bruge flere penge. Dels skal vi finde pengene til at opretholde balancen – og dernæst skal vi finde ud af om vi overhovedet må bruge dem. For det her vil kræve ekstra penge, hvis vi skal leve op til minimumsnormeringerne.

– Det er slet ikke ansvarligt. På ingen måde, slår Pernelle Jensen fast.

Usikkerhed om habilitet er aldrig godt

Om der har været tale om inhabilitet eller ej fremgår ikke eksplicit af den redegørelse der er lavet på nuværende tidspunkt, men enhver berettiget tvivl er ikke godt nok, forklarer Pernelle Jensen.

– Jeg kan se på redegørelsen, at det er meget påfaldende, at man ikke har orienteret os. For man har vidst det i meget lang tid. Det er pudsigt, at de kom to dage efter valget. Det er klart, at når man er embedsmand og kandidat til byrådet, så er det svært. For han har haft den viden. Det skaber en usikkerhed der ikke burde være der, siger Pernelle Jensen.

I dækningen af denne sag er det kommet frem, at der har været stillet spørgsmål fra flere byrådsmedlemmer til indholdet i takstbilaget. Svarene på disse spørgsmål har man, ifølge redegørelsen, kendt allerede i september. Men informationerne nåede aldrig videre – ikke før to dage efter kommunalvalget.

– Jeg forventer da selvfølgelig, at de svarer på de spørgsmål når de har svarene. De havde ikke de ting med til mødet som vi skulle bruge. Og der virkede det til, at de ikke var helt sikre, selv efter pausen, fordi vi stiller flere spørgsmål. Jeg har en fornemmelse af, at man ikke er helt sikker på tallene. Selvfølgelig har jeg en forventning om, at når man konstaterer stigninger i forældrebetalingen, et område der er meget politisk, at man så informerer politikerne om det, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– De sagde blot, at der var en udfordring. De nævnte ikke hvad det handlede om. Vi kunne have nået at rette til og finde de penge. Vi kunne have diskuteret os frem til en løsning. Men den mulighed fik vi slet ikke, for vi blev ikke informeret. Jeg sidder tilbage med en følelse af, at det handler om noget regneteknisk. Men det er jo bestemt ikke det, det er.