I Meldahl Rådhus’ smukke rammer afholdt Venstre og Dansk Folkeparti denne formiddag sommermøde for at levere tre konkrete bud til de kommende budgetforhandlinger med Borgmesteren.

Foran os sidder Peder Tind (V), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (O) og Inger Nielsen (O). Humøret er smilende, rart og venskabeligt, og Peder Tind tager ordet:

“Vi skal investere massivt i vores jobcenter. Antallet af sager pr. rådgiver skal ned, og vi skal yde en god virksomhedsservice. En investering i Jobcentret er også en investering i mere velfærd. Flere mennesker i job og uddannelse betaler sig. Vi skal kort sagt have flere i arbejde for at få flere penge i kassen til velfærd.”

Inger Nielsen supplerer:

“Antallet af sager skal markant ned, det betyder også, at der skal være flere hænder i Jobcentret. Flere skal i uddannelse, og vi skal hjælpe de mennesker, der er sårbare og har brug for hjælp. Vi skal også tiltrække nye industrier, og uddanne mennesker til de jobs, de virksomheder måtte skabe. I dag har vi et underskud på dette område, og det skal vi have rettet op, så vores kassebeholdning ikke drænes,” siger Inger og fortsætter:

“Vi har været i Silkeborg og Esbjerg, hvor vi har set, hvordan deres investeringer i området, giver et afkast efter en årrække. Skal vi sætte et beløb, taler vi om en investering på 10 millioner kroner.”

Udover Jobcentret vil de to partier også investere i uddannelsesområdet, hvilket Uddannelsesudvalgsformand Pernelle Jensen fortæller om:

“Uddannelserne skal styrkes, og særligt på erhvervsuddannelsesområdet vil vi have gang i hjulene, så flere vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig sidder flere af vores institutioner for stramt i det, så vi vil fjerne grundskylden for dem. De har gennem mange år været ramt af besparelser og effektiviseringer. Det sidste skal man jævnligt som organisation gøre, men det går for vidt, når man rammer kerneområderne”, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

“Vi skal som kommune hjælpe vores uddannelsesinstitutioner, hvor vi kan. Det gør andre kommuner også, blandt andet ved at fjerne grundskylden. Vi skal støtte dem i at få de bedste rammevilkår, præcis som vi vil give erhvervslivet gode rammevilkår. ”

Susanne Eilersen fortæller, at hun gerne ser flere uddannelser i byen:

“Flere videregående uddannelser til byen vil være godt. Det er et salgsparameter. Og hvis virksomhederne også støtter op, så er det lettere at få studerende til byen.”

Det er Pernelle Jensen enig i.

Det tredje bud for de to partier, er ældreområdet, hvor de ønsker at bevare den gode service, men også, at økonomien ikke løber løbsk.

“Vi er mere udfordret end, vi havde troet. Vi havde ikke set det komme, så vi er noget overrasket over de tal, der er kommet frem. Nu afventer vi en analyse af, hvad der er årsagen til det store underskud efter kun fem måneder,” siger Susanne Eilersen og fortsætter:

“Men der må ikke blive tale om nedskæringer og dårligere service. Vores kvalitetsstandard skal bestå, men måske kan vi gøre nogle ting bedre og anderledes. Der kan også bringes velfærdsteknologi i spil, ikke fordi vi ikke vil de varme hænder, men fordi vi har svært ved at tiltrække de varme hænder, og så må teknologien hjælpe, så de ældre stadig kan have det godt.”

Peder Tind supplerer, inden Susanne Eilersen fortsatte:

“Vi vil give ansvaret tilbage til medarbejderne, så de får mere selvbestemmelse, f.eks. med vagtplaner og ligende.”

“Jeg er skuffet over det regeringen har præsenteret, hvor de ældre kun er nævnt med 2,5 linjer. Det lover ikke godt. Vi må se på en mængderegulering for at fastholde det serviceniveau, vi har. Det er også en investering,” siger Eilersen.

Pernelle Jensen supplerer:

“Vi ved endnu ikke, hvad det vil koste at mængderegulere. Det har vi bedt om at få undersøgt i ØK (Kommunens økonomiudvalg). Det kan også være, vi kan gøre noget smartere,” siger venstrekvinden.

Inger Nielsen mener, at vi skal droppe nogle af konsulentrapporterne, og i stedet bruge pengene på velfærd, men dog ikke alle konsulentrapporter, der skal stoppes, supplerer hendes kolleger.

“Vi har brug for at vide, hvor pengene er gået hen i ældresektoren,” siger Susanne Eilersen. Peder Tind roser den analyseenhed, der har set på Jobcentret og fortæller, at det også kan gøres billigere end de dyre rapporter:

“Her havde vi en projektleder ansat i et år, og så brugte vi kompetencerne på tværs af forvaltningen. Det virkede,” siger Tind og afslutter:

“Vi glæder os til konstruktivt at forhandle budgettet med Borgmesteren, og det her møde i dag er en god tradition, som vi starter. DF og V står stærkt sammen, og har et godt samarbejde. Vi har ikke drøftet at komme med et fællesudspil, men vi tager hinanden i hænderne og med dette sommermøde er vi godt i gang. ”

Susanne Eilersen tilføjer:

“Borgmesteren har sin egen platform til at sparke ting i gang på. Vi laver vores budgetforslag, som vi altid har gjort. Men med dette møde fortæller vi Borgmesteren, hvad vi lægger vægt på, og så kvitterer vi for det gode samarbejde med Venstre. Det bliver også nogle mærkelige forhandlinger, ikke på grund af Borgmesteren, men fordi vi ikke har fået rammerne fra KL endnu. Det er en anderledes situation i år, hvor vi har ikke økonomiaftale at læne os ad.”

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=249&TicketCategoryId=845d