Forside Fredericia Venstre: Kommunen og regionen kan i samarbejde hjælpe med at løse manglen...

Venstre: Kommunen og regionen kan i samarbejde hjælpe med at løse manglen på praktiserende læger i Fredericia

DEL
Borgmesterkandidat Peder Tind og Regionskandidat Peder Hvejsel tror på, at kommune og region i fællesskab kan lokke flere læger til.

Netop i denne tid er der stor debat omkring praktiserende læger og navnlig manglen på dem – en mangel der også har vist sig i Fredericia efter at Stig Gerdes har afleveret sit ydernummer, fordi der ikke var andre, der ville overtage hans praksis.

Det har betydet, at Region Syddanmark nu har etableret en regionsklinik med ansatte læger, så fredericianerne ikke kommer til at så uden lægedækning, siger Venstre i Fredericias spidskandidater til henholdsvis kommunevalget og regionsvalget Peder Tind og Peder Hvejsel her til aften.

“Det er en acceptabel løsning på kort sigt, men på længere sigt, skal vi tilbage til, at der er tilstrækkeligt med privat praktiserende læger til at dække behovet, fortsætter de samstemmende. “Den almene praksis er den rette måde at løse opgaven på. Offentlige klinikker er kun en nødløsning”, siger Tind og Hvejsel.

Hvorfor er der da overhovedet problemer med at skaffe praktiserende læger?

“Det skyldes blandet andet, at for få læger har valgt at søge praksisvejen. Der er nemlig i dag ansat et stort antal almene medicinere i sygehussektoren, så lægerne findes, men de valgte bare andre specialer”, uddyber Peder Hvejsel, som kender udfordringen via sit nuværende medlemskab af Regionsrådet.

Den netop indgåede overenskomst mellem Danske Regioner og Lægeforeningen har fokus på dette, men det må konstateres, at der nok vil gå mange år før problemet er løst.

“Problemerne har hidtil mest eksisteret i yderområder, men nu har det bredt sig til de større byer, herunder Fredericia og Vejle. Det har sikkert overrasket mange, at selv større byer ikke kan tiltrække tilstrækkeligt med læger, men det understreger at alle skal gøre en indsats for at tiltrække læger til den almene praksis, men også for konkret at tiltrække dem til sin egen by,” konstaterer Peder Tind.

Sundhedshuset kan blive et stort aktiv

Her har Fredericia rent faktisk nogle gode muligheder. I det nye sundhedshus som Fredericia Kommune er ved at etablere i det gamle sygehus i samarbejde med blandt andet regionen, kan der nemlig skabes et fagligt miljø med mange kompetencer, som kan gøre det attraktivt for nye læger at etablere sig.

Dels er der mulighed for at flere alment praktiserende læger kan etablere sig i bygningen, og derved opbygge et fagligt netværk, som er tillokkende for mange nye læger, men dette kan gøres endnu bredere, hvis der også kan etableres en række speciallægepraksis, så der virkeligt bliver en bred faglighed til gavn for både læger og patienter.

“Her kan Fredericia Kommune og Region Syddanmark hjælpe hinanden. Hvis kommunen skaber rammerne med attraktive faciliteter og regionen er med på at åbne ydernumre indenfor mange specialer, er vi godt på vej. Det vil vi sammen kæmpe for,” siger Peder Tind og Peder Hvejsel. “Herudover kan kommunen naturligvis hjælpe med at gøre det attraktivt også for fysioterapeuter, kiropraktorer og andre private behandlere, så sundhedshuset virkelig bliver et kraftcenter for hele området”, slutter Peder Tind