Fredericia Kommune modtager ifm. finansloven for 2021 6,291 mio. kr. til bedre normeringer i landets daginstitutioner. Tilførslen nødvendiggør en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at opkræve forældrebetaling på baggrund af de tilførte statsmidler og dermed også opjustere de offentliggjorte takster for de kommunale og selvejende tilbud i kommunen. Venstre i Fredericia ønsker ikke at hæve taksterne yderligere, derimod vil partiet med Pernelle Jensen i spidsen sænke forældrebetalingen på området.

»Vi gik til budgetforhandlingerne med budskabet om, at det skulle være billigere for fredericianere at være fredericianer. Samtidig synes vi, at vi skal sænke forældrebetalingen på vuggestue, børnehave og SFO. Det var der ikke opbakning til blandt de andre partier, men vi synes stadig væk, at vi skal gøre det billigere for børenefamilierne at bo i Fredericia, både for dem der allerede bor i kommunen, men også for dem, der flytter hertil. Det er tilmed et parametre, man kan brande byen på. Vi har både minimumsnormeringer, vi gør det bedre end landsgennemsnittet og det er billigere i Fredericia, det skal vi slå på. Det kan give bosætning i en tid, hvor mange andre kommuner hæver taksterne. Nu kommer denne sag, hvor vi kan vælge om forældrene skal betale de 25 procent af det nye beløb, men det synes vi ikke. Vi vil gerne have forældrebetalingen sænket,« siger Pernelle Jensen til AVISEN.nu

Pernelle Jensen (V) går ind for, at det bliver billigere at være børnefamilie i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune modtager ifm. finansloven for 2021 6,291 mio. kr. til bedre normeringer i landets daginstitutioner. Midlerne kan – modsat 2020 – indregnes i forældrebetalingstaksterne for de kommunale og selvejende pasningstilbud jf. §31, stk. 4 samt §32 i Dagtilbudsloven. Hvis man ønsker at opkræve forældrebetaling af tilførslen fra finansloven, forventes det, at kommunen kan opkræve yderligere 1,5 mio. kr. i forældrebetaling, der kan fordeles blandt de kommunale og selvejende institutioner. Om man ønsker at opkræve forældrebetaling af midlerne er suverænt en politisk beslutning og ikke fastlagt ved lov.

Da tilførslen som udgangspunkt – jf. gældende praksis for udregning af de kommunale takster – vil indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen på dagtilbudsområdet og dermed føre til en stigning i de ifm. budgetvedtagelsen offentliggjorte takster, er der behov for en drøftelse af ønsket om at genberegne taksterne som følge heraf. Det indstilles derfor med sagen, at det drøftes hvorvidt der skal opkræves forældrebetaling af statsmidlerne samt at, hvis dette ønskes, det reviderede takstblad vedlagt sagen som bilag godkendes.

»Forældrebetalingen er allerede steget – det er lige sket i forbindelse med de årlige taktstigninger. Denne mulighed ud fra finansloven skulle så komme oveni, men det synes vi er urimeligt. I stedet skal vi investere mere i børneområdet som kommune, og ikke bede forældrene betale. De betaler allerede mange penge, og for en børnefamilie er flere hundrede kroner i måneden rigtig mange penge,« mener Pernelle Jensen.

Hvis Byrådet ønsker at opkræve forældrebetaling af finanslovsmidlerne vil den månedlige takst stige som følge heraf. Dette vil forventeligt resultere i en forøgelse af det kommunale budget på 1,5 mio. kr. En tilsvarende sammenligning som ovenfor er nedfældet herunder.

PasningsformGodkendt takst pr. månedNy takst pr. måned
0-2 årige 47,5 timer4.170 kr.4.320 kr.
37 timer3.180 kr.3.300 kr.
30 timer2.645 kr.2.750 kr.
3-5 årige47,5 timer2.515 kr.2.590 kr.
37 timer1.925 kr.1.985 kr.
30 timer1.595 kr.1.645 kr.

Børn og Unge vurderer ydermere, at de reviderede takster til kommunale og selvejende institutioner fra bilag 2 er udarbejdet efter gældende lovgivning, men at en ændring af de offentliggjorte takster til forældrebetaling fra Budget 2021 vil være uhensigtsmæssig.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer