I fortsættelse af den netop afholdte generalforsamling i Bøgeskovhallen, hvor der uden modkandidat blev genvalg af Peder Tind som formand, og hvor den gamle bestyrelse fik store positive tilkendegivelser fra langt den største del af generalforsamlingen, har den nye bestyrelse netop konstitueret sig.

Nyvalgte til bestyrelsen er Gitte Bertelsen og Børge Rasmussen. Suppleanter Jørgen Jeppesen og Lars Stage.

Ved konstitueringsmødet vedtog den nye bestyrelse, at Jørgen Jeppesen blev første suppleant, idet begge suppleanter hver fik 24 stemmer ved generalforsamlingen.

Jan Kristensen fortsætter som næstformand.

Kurt Kingod fortsætter som sekretær.

John Østermark aftræder som kasser, men får reference til ny kasser, der hentes udenfor bestyrelsen. Hermed frigives der ressourcer til andet bestyrelsesarbejde for John Østermark.

– Øvrige bestyrelsesmedlemmer; Henning Hansen og Erik Jensen, oplyser Kurt Kingod, sekretær for Venstre i Fredericia.