Venstre er klare i spyttet. 12,5 millioner kroner kan hentes på lærernes arbejdstid, borgervejlederen skal ikke spares væk, Pro Aktiv skal ikke bespares og så skal der investeres i forbyggelse på misbrugsområdet.

Fredag morgen mødtes Fredericia AVISEN med Venstres Gruppeformand Peder Tind og byrådskollega Pernelle Jensen på Meldahls Rådhus til en samtale om det kommende kommunale budget. Der var højt til loftet og mange dialoger.

Pernelle Jensen bringer 12,5 millioner til bordet ved at se på lærernes arbejdstidsaftale. Pengene skal findes ved at lade lærerne undervise flere timer.

“Vi kan se på temperaturmålingen af folkeskolerne, at vores lærere gennemsnitligt underviser 733 timer, og ved at sætte det tal op på niveau med vores omkringliggende kommuner til 780, så finder vi faktisk 12,5 millioner, som vi kan bruge til velfærd hos de trængte borgere, vi har. Samtidig vil det ikke forringe servicen,” siger Pernelle Jensen.

Lærernes lokale formand roser kommunen for aftalen, og taler om et godt arbejdsmiljø med glade lærere, der har overskud og giver den en ekstra skalle med den nuværende aftale. Han riser muligheden for forringelser af aftalen, gør det ikke indtryk hos dig?

“Jo, men jeg ser altså ikke, at denne ændring skulle gøre det ringere at være lærer. Jeg tror også, at der er andre faktorer, der spiller ind i forhold til at være en glad lærer. Arbejdsmiljø, ledere, elever og meget andet. Jeg tror ikke, at arbejdsglæden og det at være lærer forringes af, at der skal undervises som i Kolding, Vejle eller Odense. Derudover kan der være opgaver, som ligeså godt kan varetages af en pædagog, i stedet for en lærer,” siger Pernelle Jensen og fortsætter:

“Det kan også diskuteres om forberedelsestiden skal være så høj, når flere og flere lærere videndeler. Derfor synes jeg, at det er fair nok, at vi beder lærerne undervise mere. Når jeg samtidig ser på sygefraværstallet, som også har været nævnt i debatten, så var der faktisk flere syge i 2018 sammenlignet med 2017. Og selvom tallet er lavt begge år, tror jeg ikke på, at det er arbejdstidsaftalen, der er afgørende herfor.”

Et andet område, som Pernelle Jensen vil hente penge i, er på omskoling og efteruddannelse, hvor der i alt er fem millioner kroner at arbejde med.

“Vi fjerner de fem millioner kroner, fordi flertallet af de 50 medarbejdere, der er berørt af mulighedskataloget primært er specialister, og altså ikke mennesker, vi får omskolet til SOSU-assistenter. De fem millioner kroner kan vi bruge bedre,” siger Pernelle Jensen.

Kompetenceudviklingspuljen på 15 millioner skal skæres med seks millioner

“Vi foreslår konkret også at skære seks millioner kroner på kompetenceudviklingspuljen og samtidig skal puljen, der i dag er decentraliseret, centraliseres. Det skal den fordi, det vil gøre tilgangen til arbejdet mere strategisk og frugtbart. Vi ser samtidig også, at mange af midlerne går til diplomlederuddannelser. Det synes vi ikke, at der er råd til lige nu. Midlerne skal bruges på dem, der har den første borgerkontakt”, siger Pernelle Jensen, som kommer med to budskaber mere:

“Skoleelever fra Taulov/Skærbæk skal have lettere ved at komme til vores uddannelsesinstitutioner. Her vil vi bruge 500.000 kroner, så de ikke skal vente i timevis på en bus. Vi skal prioritere uddannelsen af vores unge højt”, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

“For de helt små ser vi også en uretfærdighed på vuggestuebetalingens sidste måneder. Det hedder sig, at 0-2 årig koster vuggestuetakst og fra 3 år børnehavetakts. I praksis ved vi dog, at de fleste børn flyttes til børnehaven, når de er 2,5 år. Det sker fordi, vi har en fleksibel løsning, der som sådan er fin, men mange forældre finder det for uretfærdig, at en ringere service, grundet en anderledes nominering skal koste 1500 kroner mere pr. måned. Vi vil bruge 0,5 mio på at ændre taksten for forældrene, så de betaler den reelle takst. Det betyder, at serviceniveauet ikke ændres på området, men forældrene betaler for den ydelse de får og ikke overpris i de måneder, hvor barnet er flyttet til børnehaven men ikke er fyldt 3 år endnu.”

Venstre: Vi skal hjælpe dem som har det sværest

Gennem dialogen med Venstres Peder Tind og Pernelle Jensen er målsætningen hele tiden, at de godt ved, at det ikke er let at spare eller omprioritere penge, men deres røde tråd er, at finanseringen kommer fra områder, hvor det ikke gør så ondt.

“Jeg synes, at vi viser ansvarlighed, når vi kommer med bud på økonomien, og ikke bare taler løs om at dele en masse penge ud. Derudover går vi til forhandlingerne med klare visioner og mål for at give pengene der, hvor vi virkelig har behov for at sætte ind i Fredericia lige nu,” siger Peder Tind og uddyber:

“Et af de områder, hvor vi skal bruge midler, er på misbrugsområdet, hvor vi ønsker en balance i regnskabet. I dag er der en underfinansering med på 3,6 millioner kroner, fordi vi har flere borgere i behandling. Det er rimeligt, at vi får skabt balance her, så budgetterne er retsvisende. Derudover vil vi investere mere, så tallet ikke hedder 3,6 på området, men i stedet opprioriteres med med 1,4 millioner mere. De sidste midler skal bruges på forbyggelse blandt andet på uddannelsesinstitutionerne og skolerne. Dertil kommer rådgivningen til forældrene. På vores borgermøder har adskillige forældre gentagende gange fortalt mig, at de mangler et sted at gå hen og få råd og vejledning.”

Venstre: Vi skal investere i vores infrastruktur

Venstre er også stolte af, at Fredericia buldrer af sted, særligt på transportområdet. Men partiet har også hørt fra flere erhvervsledere, at infrastrukturen halter efter, og det vil partiet gøre noget ved nu.

“Ser man på DanmarkC, så trænger rundkørslerne og vejene til et løft, så de bliver tidsvarende. Det vil vi tage med ind i forhandlinger, og det vil vi prioritere,” siger Tind og bliver suppleret af Jensen på anlægsområdet.

“Vi skal også se på et campus, som vi har talt om tidligere. Vi havde sidste år afsat 300.000 i budgettet til at undersøge mulighederne, heraf er der brugt 32.000 kroner, så der er penge tilbage. Vi ser gerne, at vi som partier bruger tid på at beslutte, hvilke lokationer, vi vil gå videre med. I dag har vi en lang bruttoliste, som vi gerne ser skåret ned til 2-3 mulige lokationer, så vi senere kan komme et spadestik dybere. Ser man på f.eks. Fredericia Maskinmesterskole, så er der virkelig godt gang i den, og vi har mange elever, men der bliver behov for mere plads, og vi ved, at når vi taler om uddannelser og mulige nye uddannelser i Fredericia, at man ser meget på et uddannelsesmiljø, og i det lys er vigtigt, at vi får taget næste skridt i snakken.”

Sammen slutter de to politikere af med at afvise på nuværende tidspunkt, at der placeres en skole i midtbyen.

“Vi har mange matrikler i Fredericia Kommune, og ikke langt imellem dem. Og faktisk ser vi skolerne lige udenfor Voldene som byskoler. Dertil kommer, at der indenfor Voldene er hele tre privatskoler, så skoleudbudet er godt i centrum. Det vil være en meget dyr anlægsinvestering, og lige nu kan vi godt bruge de midler på andre anlægsinvesteringer,” siger de to Venstrefolk.

Derudover har Venstre tre konkrete sager, hvor de ikke finder, at man skal bespare.

“Det ene er på vores borgervejlednings- og veterankoordinatorområdet. Her må vi kunne finde de midler, der er nødvendige,” siger Peder Tind og fortsætter:

“Vi skal heller ikke spare 1,8 millioner på, at borgerne kan bruge Pro Aktiv. Vi taler om borgere, der sidder i mindre bofællesskaber – de har godt af at komme ud og lave aktiviteter.”

Pernelle Jensen kommer med den den tredje sag.

“Vi skal ikke spare vores UU-vejledning væk for alle. Vi er glade for, at vi har investeret ekstra midler, udover de midler, som Christiansborg har sagt, vi skal bruge – altså midler til de ikke uddannelsesparate. Men vi tror på, at investeringen i, at vejledningen er for alle betyder, at vi hjælper de elever, der kan være usikre på deres valg, og derfor vælger rigtigt første gang. Det håber jeg, at vi kan se i statistikken senere. Samtidig ved jeg, at mange forældre roser den vejledning, der gives – og det betyder også noget,” slutter Pernelle Jensen.

Venstre mødes søndag med Borgmester Jacob Bjerregaard og ser frem til forhandlingerne.

https://www.facebook.com/menyfredericia/