Dækningsafgiften har i flere år stået højt på Venstres ønskeliste over ting, de gerne ville fjerne. Nu tegner der sig et stort flertal i byrådet for at fjerne den – og det glæder politisk ordfører, Peder Tind. Det er vigtigt for erhvervslivet, at man nu er ligestillet med nabokommunerne, siger han.

Socialdemokratiet har ikke altid været lige glade for tanken om at fjerne dækningsafgiften. Men nu er de klar til at fjerne den. Det kommer på baggrund af et valgløfte, hvor gruppeformand Søren Larsen lovede, at hvis ledigheden nåede landsgennemsnittet, så ville han personligt gå i front for, at dækningsafgiften blev fjernet.

Ledigheden har netop nået landsgennemsnittet. Derfor var der ingen tøven i stemmen hos netop Søren Larsen, da han blev spurgt til om, han fortsat ville fjerne dækningsafgiften.

– Det vil vi fortsat. I takt med at midtvejsreguleringen forsvinder, så vil vi udfase dækningsafgiften. Vi gav bolden op til virksomhederne, at hvis de tog flere – så ville vi udfase dækningsafgiften. Det har vi nu nået, takket være gode politiske beslutninger, medarbejdere og ikke mindst erhvervslivet, lød svaret fra Søren Larsen.

Det har fået stor opbakning hos blandt andet Det Konservative Folkeparti, hvor Tommy Rachlitz Nielsen kaldte det for et vigtigt skridt, men samtidig pointerede, at det kun er starten, hvis Fredericia skal blive en mere erhvervsvenlig kommune.

Også hos Business Fredericia var der stor begejstring. Erhvervsdirektør, Kristian Bendix Drejer, kaldte det for en stor dag for erhvervslivet, ligesom formand for Business Fredericia, Bent Jensen, var meget tydeligt begejstret. Der var ros til politikerne, men også en ros til de virksomheder i Fredericia, der har givet den en skalle for at nå målet. Guleroden var klart i sigte – og nu glæder Business Fredericia sig til, at medlemmerne kan få bedre konkurrencevilkår, vilkår der ligner dem, vi ser i nabokommunerne.

Politisk ordfører: Det lange seje træk har virket

Peder Tind, politisk ordfører for Venstre, var i den seneste byrådsperiode formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, der nu er delt op i Social- og Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Her måtte han lægge øre til megen kritik – en kritik, han tidligere har fortalt, klingede hult.

– Det klinger hult, det gjorde det dengang, og det gør det stadig. Man havde måske ikke andet at komme med? Jeg ønsker og ønskede, at man taler substans. Jeg vidste hele vejen igennem, at det vi havde lagt frem, planen, ideerne og de mange stærke medarbejdere, de ville levere. Jeg har aldrig rystet på hånden, jeg vidste, at vi ville nå målet. Nogle partier var utrolig kloge og havde andre løsninger, dertil er jeg med på, at når man ser på benchmarkundersøgelser og placeringer så, så det ikke så godt ud, men man skal huske, hvor vi kom fra og hvilken historik vi har, lød det fra Peder Tind, da de seneste ledighedstal kom.

For ham at se, har det været det lange seje træk, der har givet de resultater, som nu viser sig i tallene. Han efterspurgte også, at Socialdemokratiet ville stå ved deres valgløfte. Derfor glæder det ham også, at meldingen nu er klar: Dækningsafgiften bliver udfaset i takt med midtvejsreguleringen.

– På den ene side kunne han (Søren Larsen, red.) ikke gøre andet. Når man lover noget, så skal man holde det. Så vi forventede også, at de ville holde det, de lovede, og nu vil gå ind for, at vi endeligt skal fjerne dækningsafgiften. Så det er et eller andet sted forventeligt, siger Peder Tind og fortsætter:

– Men så er det jo godt, at Socialdemokratiet har valgt at lytte til Venstres forslag, som vi i mange år har ønsket og foreslået. Vi har fået den nedsat gennem tiden, men at vi nu endelig står i en situation hvor vi har et så stort flertal for at fjerne dækningsafgiften, det glæder Venstre.

– Det der også er bemærkelsesværdigt det er, at det var den turnaround på Jobcentret og det at vores lange seje træk, der skulle gøre, at man kunne få skattenedsættelser i Fredericia. Det er glædeligt. Særligt når man kigger på, at Socialdemokratiet i valgkampen beskyldte mig for at mangle politisk ledelse af området. Det klinger meget hult, at man så kort tid efter roser det gode arbejde i Jobcentret. Det havde jeg forudset og fortalt. Og så kom det endda en del måneder før, vi havde planlagt det, lyder det videre fra Peder Tind.

Den store kritik af Peder Tind har gjort indtryk på ham, men han glæder sig over, at det hårde arbejde han har fastholdt, det har virket. Han tolker også Søren Larsens ord som en stille tak.

– Så det er klart, at jeg glæder mig over, at Søren Larsen på en eller anden måde forsøger at sige tak til Venstre for at holde fast, og for at forsvare det her beskæftigelsesområdet. Nu ser vi, at alle kommer og glæder sig over, at vi ligger på landsgennemsnittet, siger Peder Tind.

Venstre bærer et stort ansvar

Peder Tind er ikke i tvivl om, at det største ansvar for den her succes, den kan tilskrives Venstres politiske ledelse på området.

– Søren har intet haft med det her at gøre. Når man kigger på, hvorfor det har vendt, så er det fordi, vi har investeret, vi har lavet en målrettet plan, vi har omrokeret i Jobcentret, vi har investeret i nye tiltag. Jeg har fra starten af holdt fokus på det lange seje træk. Det her kommer ikke af den nye udvalgsstruktur. Det her handler alene om det lange seje træk, vi tog i den seneste periode. Det handler om ledere, der har taget ansvar, virksomheder der har taget ansvar. Og så har det krævet politisk ansvar, siger Peder Tind.

– Det vil klæde Socialdemokratiet at anerkende det og sende anerkendelse min vej. Især taget i betragtning hvordan de kørte på i valgkampen. Jeg har stået på mål for det hele. Kritikken var stor, men ingen kom med indhold og løsninger. Det vi kan glæde os over i dag er, at vi holdt fast. Selv da man efterlyste politisk ledelse. Så er vi i dag et rigtig godt sted. Og det er glædeligt for Fredericia, fortsætter han.

Peder Tind glæder sig over, at hans hårde arbejde har båret frugt. Han har forsvaret sine beslutninger i utallige artikler, samtaler og politiske diskussioner.

– Det er historisk og fantastisk for Fredericia, at vi er på landsgennemsnittet. Jeg har også gjort mig umage med at fortælle om, hvor vi kommer fra. Det synes jeg vi skal huske på. Man kan ikke bare trylle 100 kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. Det handler om, at man accepterer præmissen om det lange seje træk. Og så skal man turde stå på mål og tage ansvar. Det synes jeg, at vi har gjort. Derfor er jeg også utroligt stolt over, at vi er der hvor vi er i dag, siger Peder Tind.

– Vi er ikke i mål. Vi skal fortsætte. Vi skal fastholde momentum. Men vi skal glæde os over, at vi er kommet dertil hvor vi er. Og nu skal virksomhederne også have value for money. Det er kun på sin plads, at vi fjerner dækningsafgiften. Det her skal ikke kun forblive som snak. Vi kommer til at holde dem op på det her. Det bliver spændende at se, hvordan de vil få venstrefløjen med om bord. Men vi er klar, fortsætter han.

Netop en sænkelse af skatten får Peder Tind til at åbne en ny diskussion. Det skal man turde tale om.

– Vi siger, og har sagt det i flere år, vi skal turde tale om skatten. Vi skal turde sætte skatterne ned. Det har gode afledte effekter. Nu forventer vi, at endnu flere virksomheder vil flytte hertil. Det er et stærkt konkurrenceparameter. Og det er et kassetræk. Det er ikke noget, der presser rammerne. Vi mener, at det skal være billigere og bedre at være fredericianer. Det vil vi fortsætte med, lyder det afslutningsvist fra Peder Tind.