5-6. juli dagene er i gang, historien, traditionerne og livet fra dengang spilles igen og igen. Udfaldet fra Fredericia fejres med manér og vi er naturligvis med. Men først bringer vi en spekulativ nyhed. Rygterne siger, at Overgeneral Christian de Meza vender tilbage til Fredericia.

Christian Julius de Meza blev født i 1792, og hans forældre havde tidligt bestemt, at han skulle gøre karriere i militæret. Kun 12 år gammel blev han sendt til København for at gå på Artillerikadetinstituttet, og da englænderne tre år senere i 1807 bombarderede København deltog de Meza i forsvaret.

Han er dog nok mest kendt fra slutningen af sin militærkarriere, hvor han som Overgeneral blev fyret den 28. februar 1864 af krigsminister Carl Lundbye, efter han godt tre uger før havde været ansvarlig for beslutningen om at rømme Dannevirke. Han døde året efter 73 år gammel. Men nu genopstår ham måske.

Rygterne vil vide, at de Meza vender retur til Fredericia til efteråret for at give fredericianerne nye store oplevelser. Han er en mand, der er kendt for comeback. Flere gange undervejs blev han forbigået, da Kongen forfremmede officerer, og han ønskede tilmed at forlade sin stilling i militæret, men det afslog Kong Christian den 8. i 1844. Derfor deltog han også i Treårskrigen.

Da han ved krigsudbruddet af Treårskrigen i 1848 blev udnævnt til ledende artilleriofficer var han stolt. Han deltog og udmærkede sig i kampene ved Bov, Nybøl og Dybbøl, og blev samme år oberstløjtnant. I 1849 blev han chef for 6. infanteribrigade, da der blev kæmpet ved Sundeved. Han var samtidig manden, der førte sin brigade fra Als til Fredericia den 5. juli 1849, og havde dagen efter til opgave at foretage et gennembrud ved den Slesvig-Holstenske hærs nyligt opførte skanser, og holde stillingen, mens de øvrige enheder, skulle trænge ind bag løbegravene. Det lykkedes for de Meza at gennemføre denne opgave, som var medvirkende til en dansk sejr i slaget.

Det er med andre ord en stor mand i fredericiansk militærhistorie, som til oktober vil vise sig på ny i Fredericia. Mere kan vi ikke afsløre nu, men følg med på Fredericia AVISEN.

Forvirret? Det giver snart mening.

https://www.6juli.dk/