Det er to måneder siden det nye Velkomstcenter åbnede på biblioteket. Det har været en stor succes, og centeret er blevet besøgt af rigtig mange turister og borgere.

– Det er dejligt, at Velkomstcenteret er blevet så vel modtaget, og at man har haft travlt med at guide borgere og turister siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby.

Beslutningen om at flytte det gamle turistbureau fra Meldahls Rådhus til Biblioteket blev truffet i slutningen af 2014, og Kultur- og Idrætsudvalget traf samtidig den beslutning, at konceptet for modtagelse af gæster og borgere skulle udvikles til et Velkomstcenter.

– I dag henvender vi os aktivt til alle besøgende, hvad enten de er fredericianere eller gæster udefra, og centeret bliver på den måde den naturlige indgang til alt hvad der handler om oplevelser, muligheder og arrangementer i Fredericia fortæller Lars Ejby. ’

Ved krydstogtanløbene stod Velkomstcenteret for alvor sin prøve, hvor rigtig mange gæster i løbet af kort tid fik råd og vejledning om mulighederne og attraktionerne i Fredericia.

Turistsæsonen er langt fra slut, men allerede nu kan man også på andre felter spore en øget interesse for Fredericia. For eksempel er antallet af besøgende på www.visitfredericia.dk langt højere end sidste års besøgstal, og det glæder Lars Ejby.

– Vi har i Kultur- og Idrætsudvalget ønsket at fokusere på nogle bestemte opgaveløsninger, heriblandt arbejdet med den digitale formidling og service. Krydstogtturisterne er naturligvis med til at skabe de gode besøgstal, så tingene begynder for alvor at spille sammen til gavn for Fredericia, siger Lars Ejby.

Sidste år havde man i alt ca. 100.000 besøgende på hjemmesiden, det tal blev passeret i slutningen af juli i år. Sammen med Velkomstcenteret er den omdrejningspunkterne i at tage imod gæsterne, der efterspørger både viden og oplevelser i Fredericia. Mange krydstogtgæster har på forhånd hørt om f.eks. Landsoldaten og Volden og utallige har spurgt om vej til de to attraktioner, ligesom nysgerrigheden på andre seværdigheder også har været stor.

– Både krydstogtanløbene og den øgede efterspørgsel på viden om Fredericia er stærke tegn på at vi virkelig har noget at byde på og det skal vi fastholde og udvikle, siger Lars Ejby, der har mange roser til den flotte og meget venlige modtagelse, som blandt andet krydstogtgæsterne har fået. Der er virkelig gjort en stor indsats for at byde velkommen på allerbedste vis, både af frivillige guider og ansatte medarbejdere men også af fredericianerne, der har været med til at gøre det til en dejlig oplevelse at besøge vores by. De foreløbige tilbagemeldinger fra krydstogtgæsterne er meget positive. I løbet af september og når rederierne melder tilbage efter sæsonafslutning får vi helt konkrete målinger af tilfredsheden med besøgene i Fredericia, slutter Lars Ejby.