Et samlet Byråd har indgået aftale om budget 2016. Alle seks partier står bag den øgede investering i Fredericia. Budget 2016 sætter handling bag ordene i byrådets vision 2020 – nøgleordene er velfærd, vækst og bosætning. En stor del af driftsoverskuddet for 2014 bruges til at sikre de ekstra investeringer.

”Jeg er en glad borgmester. Det er en god budgetaftale for Fredericias borgere. Og jeg er meget tilfreds med, at alle seks partier står bag en massiv investering i vores velfærd, en stærk brandingindsats for mere bosætning og en ambitiøs vækstpakke. Byrådet skal have ros for deres store vilje til at samarbejde og skabe resultater”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Som én af de eneste af landets kommuner har byrådet valgt at investere massivt i børnene. Alene i 2016 investeres totalt 40 mio. kr. i børn og unge – både til flere varme hænder omkring børnene i dagtilbud og indskoling, samt til aktiviteter som eksempelvis mere inklusion og indsats for de bogligt stærke elever. Der investeres også i legepladser, renovering af skoler og toiletfaciliteter. Dét er et stærkt velfærdsløft, som kommer til at mærkes af børnene, deres forældre og de ansatte på daginstitutionerne og indskolingen. Samtidig investeres 20,9 mio. kr. i de ældre, og der tages ekstra hånd om de svageste i samfundet.

– Det går godt i Fredericia Kommune, og vækst kræver investeringer. Netop derfor indeholder budgetaftalen en vækstpakke, der skal forbedre kommunens erhvervsservice, skabe en levende midtby og gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune med spændende kulturtilbud, skriver kommunen i deres pressemeddelelse.

I vækstpakken indgår blandt andet en satsning på bedre erhvervsservice og byggesagsbehandling, en genopretning af veje, broer og fortove og en helt ny supercykelsti mellem Fredericia og Middelfart. Der sættes yderligere fart på udviklingen af Fredericia midtby, Gammelhavn og Kanalbyen Lillebælt. Og det populære ’projekt Ren By’ udvides til ren kommune og en styrket indsats for at holde rent ved indfaldsvejene og i landsbyerne.

Af budgetaftalen fremgår også, at der afsættes midler til kultur og idræt for at øge bosætningen. Fredericia Teater er et stort aktiv for kommunen – både i form af brandingværdi og en stor samfundsøkonomisk gevinst. Byrådet går nu sammen med erhvervslivet og bevilliger et årligt driftstilskud, der skaber balance i økonomien, samtidige med at teatret betaler en stor del af lånet til kommunen tilbage. Tøjhuset bliver efter stort ønske fra borgerne til det nye regionale spillested.

Budgetaftalen viser, at Fredericia Kommune grundlæggende har en sund og robust økonomi. Men rammerne for den kommunale økonomi afhænger i høj grad af regeringens tiltag over for kommunerne. Bedst kendt er regeringens procent, det såkaldte omprioriteringsbidrag, der pålægger kommunerne at effektivisere med 1 procent årligt. Det betyder for Fredericia Kommune, at der skal effektiviseres for 88 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019. Dette skal ske ved en fornyelsesstrategi, hvor byrådets partier lægger op til, at det ikke må betyde reduktioner i det politisk fastsatte serviceniveau.

Se Budgetforslag 2016-2019 her