Det Konservative Folkeparti har for alvor sat velfærd på dagsordenen. Men på nye måder, hvor velfærd skal handle langt mere om den politiske prioritering af kvalitet fremfor kvantitet og en politisk konkurrence om, hvem der vil afsætte flest penge til bestemte områder. Det er ganske enkelt ikke holdbart, hvis ikke vi tilbyder velfærd på nye måder. Vi trænger i den grad til en langt mere nuanceret politisk tilgang til, hvad velfærd skal være nu og i fremtiden. For velfærd omhandler os alle, i livets mange faser og situationer, hvor man har brug for hjælp. En værdig hjælp.

En tilgængelig og nærværende hjælp. Og hjælp som er meget mere tilpasset den enkeltes behov, og hvor der gøres plads til det frie valg. Et frit valg af f.eks. plejehjem, så vi har et velfærdssamfund, hvor mennesker rent faktisk har retten til at vælge selv. Og nogle af de kedelige sager, der desværre har været indenfor hjemmeplejen, vidner om, at vi trænger til en fornyet snak om, hvad vi skal forbinde med velfærd. Omsorg og værdighed bør være den største selvfølge og ikke noget, der skal afsættes tid til eller dokumenteres.

Velfærd handler langt fra kun om, hvor mange penge der tilføres til et område, for hvis pengene ikke bruges rigtigt, eller vi møder mennesker på en menneskelig måde, så har velfærdssamfundet ikke den tiltænkte værdi og betydning for borgerne. Vi skal interessere os meget mere for kvalitet og medarbejdernes og ledernes arbejdsmiljø, så de har de bedste forudsætninger for at levere det, de fleste forbinder med velfærd. Hvordan vi arbejder som politikere, er også med til at skabe velfærd!

Det er åbenlyst, at vi ingen vegne når, hvis vi som politikere ikke kan levere varen. Varen der også handler om ordentlighed, ærlighed om hvad der ikke fungerer, og at vi tør gå i menneskelig dialog med borgerne om, hvad velfærd er. I stedet har vi udviklet vores egen (og lidt slidte) forståelse af, hvad velfærd er. Dialog med borgerne skal kvalificere snakken om velfærd. Hvad er velfærd, når man bliver ledig? Hvad er velfærd for en familie med handicappet barn? Hvad er velfærd for borgere i kontakt med familieafdelingen? Hvad er velfærd for ældre og deres pårørende? Hvad er velfærd for børn og unge? Hvad er velfærd for iværksættere? Hvad er velfærd for alle de borgere og virksomheder, som hver dag skal i kontakt med kommunen? Som politikere er vi ansvarlige for at starte en konstruktiv dialog med hinanden og borgerne og være åbne for en debat om, hvad velfærd er.

Vi skal derfor stille langt flere spørgsmål til det, pengene kastes efter år efter år. Og vi skal stille spørgsmål ved, om flere penge er lig med bedre velfærd. Selvom mange kommunale opgaver er lovreguleret og nogle EU bestemt, så kan vi altid være mere nysgerrige på, om der findes andre og bedre løsninger, som kommer borgerne mere til gavn. Velfærd er nemlig også at være tilpasningsdygtig i forhold til det, der efterspørges. Velfærd er ikke at gentage det, der åbenlyst ikke virker.

En af de største ambitioner for Det Konservative Folkeparti er, at ledere og medarbejdere der arbejder indenfor de kommunale velfærdsområder; skoler, plejehjem, sociale institutioner og beskæftigelse skal sættes fri til at gøre mest af det, de i virkeligheden er ansat til, og som er deres største motivation i jobbet. Det kræver også, at vi prioriterer at have god ledelse, for det er også en del af det politiske fokus i et velfærdssamfund.


Velfærd gøres alt for ofte til genstand for en debat, der kun omhandler økonomi. Men vi er nok nødt til at erkende, at flere penge ikke nødvendigvis er ensbetydende med en bedre velfærd. Det Konservative Folkeparti er klar til at prioritere velfærden højt også i fremtidens Fredericia. Men vi har samtidig en forventning om, at vi får debatteret velfærd på nye måder, for netop af sikre den menneskelige omsorg og værdighed, som alle kun kan være enige om. Herfra vil Det Konservative Folkeparti invitere alle til en åben dialog om, hvad velfærd er, og hvordan det skal se ud i fremtiden.

Af Tommy Rachlitz Nielsen, spidskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti og Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti