Ca. 40 mennesker trodsede tirsdag aften novembermørket og regnvejret og fandt vej til foredrag i By-højskolen i Medborgerhuset Korskær.

Og i to gange 40 minutter fik de fremmødte en lang række illustrative eksempler på de problemer vi i hverdagen står over for, hvis vi gerne vil leve sundere og undgå et liv med for meget stress. I første del af foredraget i form af sjove og pudsige eksempler på hvor det går galt i vores hjerne i.f.t. faktisk at komme til at leve sundere og i anden del af foredraget præsenteredes en lang række værktøjer til reelt at komme i gang med at ændre sin livsstil.

Åbningstalerne ved Anne Bech foredraget (Foto: Claes Andersen)
Åbningstalerne ved Anne Bech foredraget (Foto: Claes Andersen)

De fremmødte blev budt hurtigt velkommen med to taler af hhv. Anni Lindum, leder i Den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia og den mangeårige frivillige i Medborgerhuset, Susanne Henningsen, der er engageret i Sundhedsfremmeprojektet i Korskærparken.

Anne Bech i fuld fart gennem foredraget om stress og sundhed (Foto: Claes Andersen)
Anne Bech i fuld fart gennem foredraget om stress og sundhed (Foto: Claes Andersen)

Aftenens foredragsholder, fitness-eksperten,  Anne Bech har solgt over 150.000 bøger om sundhed, fitness og meget mere er en veltrænet, 25-årig kvinde med styr på de hurtige historier og korte og meget konkrete eksempler, der dog i første del af foredraget havde problemer med helt at komme på bølgelængde med humoren blandt de fremmødte. Men hun lykkedes dog endelig efter ca. 20 minutter med at få salen til at bryde ud i latter med et eksempel på en kvinde med problemer på sit arbejde, hvor hun havde problemer med at komme rundt p.g.a. gulvtæppe og kontorstolen på jobbet. Latteren brød ud, da det blev afsløret at denne kvinde altså brugte stolen på at transportere sig selv rundt på arbejdspladsen, til og fra kopirum osv, i stedet for at rejse sig fra kontorstolen og gå mellem sine ærinder, et godt eksempel på at moderne mennesker nok er blevet lidt for magelige og er svære at få til at ændre adfærd i retning af bedre sundhed og mere motion.

1. del af foredraget kredsede særlig om danskernes sukkerforbrug og især de hyppige fristelser bl.a. på arbejde, hvor næsten enhver dag kan mønstre en grund til at tage kage med og byde kollegaerne. Og for vores hjerne der endnu arbejder på stenalderniveau er det meget svært at modstå fordi stenalderinstiktet siger os at vi hellere må sige ja, også selvom vi, modsat stenaldermennesket godt ved at vi også får mad i morgen.

Løsningen er at gøre vejen til fristelserne længere så vi ikke fristes over evne, mener Anne Bech, det kunne f.eks være at kager skulle serveres samtidig med (allerbedst i forbindelse med) frokostbuffeten på arbejdet så vores hjerne bedre kan modstå den søde fristelse.

Anne Bechs bud på løsninger på bedre sundhed var ret klare:

  • De mål man sætter sig selv SKAL være realistiske OG fulgt af REEL motivation.
  • Luk munden og røven. Vi skal ikke være indendøre 9 mdr om året. Kom ud i lyset og bevæg dig, hele året rundt.
  • Motioner mindst 30 minutter hver dag.
  • Spis aftensmad senest kl.20:00
  • Sluk lyset indendøre kl 22:00 så hjernen ikke tror at det stadigvæk er dag og man både kan og skal arbejde lidt endnu
  • Brug frosne grønsager og slip for bruge tid på at skulle snitte dem

Alt i alt knap to gode timer i et højt tempo, men også med små stikpiller som selv denne 54-årige journalist tog til sig, og i stedet for at vente en halv time på den næste bus gik de 3 kilometer hjem fra Medborgerhuset

Kvik-fix, ja, men også for by-højskolen?

Opmærksomt lyttende tilhørere til Anne Bech foredrag (Foto: Claes Andersen)
Opmærksomt lyttende tilhørere til Anne Bech foredrag (Foto: Claes Andersen)

De fleste af de fremmødte fik utvivlsomt hvad de kom efter ved foredraget, nemlig en række gode kvik-fix-løsninger og værktøjer der kan lette vejen til et sundere liv.

Men som inkarneret grundtvigianer, højskolemand og interesseret i kulturlivet i Fredericia i almindelighed og Korskærparken i særdeleshed,  må jeg efterlyse et lidt anderledes ambitionsniveau fra by-højskolen i fremtiden. I svundne tider eksisterede der i Fredericia ”Højskoleforeningen Fredericia”, der i lokaler i Døveforeningens ejendom på Frederik d.IIIs plads kunne trække fulde huse til foredrag, der ofte blev afholdt af lokale borgere om al landsens emner, krydret nu og da med en halv- eller helkendis. Men på et langt mindre budget end byhøjskolen Korskær har til rådighed. Det er min direkte opfordring til byhøjskolen at samle nogle med kendskab til både højskoleverdenen OG Korskærparken med henblik på at få gentænkt, hvordan byhøjskolen skal se ud i fremtiden.

Konfronteret med denne personlige betragtning udtaler leder i Den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia,  Anni Lindum, følgende:

” Vi vil rigtig gerne, at By-højskolen Fredericia kommer til at “køre” i regi af f.eks. Foreningen Korskær m.fl. De to oplæg, der er her i nov. og dec. er for at skabe opmærksomhed og åbne op for byen samt få skabt forankring. Derfor er dine input rigtig gode, og du er også med til at skabe opmærksomhed om By-højskolen Fredericia, som vi kunne have en drøm om blev tilhørende Vestbyen. Og hvis andre parter med kendskab til højskoleverdenen kunne få/ønske del heri vil det da givetvis kun være en fordel for områderne”.

Så er der nogle blandt Fredericia AVISENs læsere med højskoleerfaring og ideer til udvikling af By-højskolen kan de kontakte undertegnede på ca@fredericiaavisen.dk, eller tage direkte kontakt til områdesekretariatet i Medborgerhuset Korskær.

Gratis foredrag om danskernes favoritsport brok, onsdag d. 12 december kl. 19.00 til 20.30.

By-højskolens næste foredrag er allerede den 12.december, hvor forfatteren og stressrådgiveren, Storm Steensgaard holder foredrag om brok, og det foregår igen i Medborgerhuset Korskær.

Annonce