Sundhedshuset var stuvende fyldt i stueetagen, da der tirsdag blev afholdt Demensmesse, hvor der blandt andet var tale ved Susanne Mørck (Socialdemokratiet) og et oplæg, hvor der blandt andet var en demensramt med.

Klokken 14:00 holdt Susanne Mørck, der er Formand for Senior- og Handicapudvalget, åbningstale til Demensmesse og sagde blandt andet følgende:

Susanne Mørck. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Det er sjette gang, at vi har en Demensmesse i Fredericia, men det er første gang på Sundhedshuset, hvor demenskonsulenter og Demensfælleskabet Lillebælt holder til, så det giver god mening at være her.”

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Vi vil gerne være kendt som en demensvnelig kommune og derfor har vi i Byrådet i 2019 godkendt en demenshandleplan, der viser hvad Frederiica Kommune gør og hvilke initiativer, der understøttes og sættes i gang. Så kan jeg nævne Demensfælleskabet Lillebælt, som har mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde for tilbud til demensramte borgere.”

“Der er mange tilbud, som er godt besøgt. I har været på besøg på et krydstogtskib, som lagde til i sommer, i har herre og damegrupper, weekendsophold, foredrag og vi har i Senior- og Handicapudvalget besøgt jer og deltaget i konkurrencer sammen med jer. Det var en sjov og spændende dag. I har mange flere aktiviteter end de nævnte og jeg ved flere er på vej, blandt andet en café og en gruppe for mænd, der har en ægtefælde med demens.”

Oplæg og teater

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efter åbningstalen var der mulighed for at gå rundt i foyeren på Sundhedshuset, hvor der var forskellige stande, og der var også mulighed for at købe kaffe og kage.

Senere var der et oplæg og debat, hvor temaet var “mennesker berørt af demens”. Panelet bestod af ægtefæller, en demensramt og et voksen barn.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Her hørte man blandt andet om demensramte Jørgen, som fortalte om flere oplevelser i forbindelse med sin demenssygdom. Jørgen, der har haft demens i 2,5 år sagde, at han lige siden han fik konstateret demens har været åben omkring det overfor familie og venner som har forståelse for hans situation. En af de første ting, som Jørgen konstaterede i forbindelse med sin demens var, at han ikke længere kunne køre bil.

Til at slutte Demensmessen af med var der en forestilling ved Teater Memories.

https://www.facebook.com/menyfredericia/