De nye affaldsordninger i Vejle Kommune startede op 4. april og har været i gang i to uger. Ordningerne betyder, at over 50.000 boliger har fået nye affaldsbeholdere og nu skal sortere på en anden måde end tidligere.

Ordningerne er kommet godt i gang, og der er blevet taget godt imod dem. Nye ordninger betyder ændrede rutiner og vaner, og det har da også resulteret i forskellige udfordringer. Nogle borgere har for eksempel oplevet ikke at få tømt affaldsbeholdere på netop de dage, som var varslet.

Heldigvis ser det nu ud til, at hele affaldshåndteringen vil foregå efter planen inden for meget kort tid.

”Omlægning af affaldsordninger i så stort et omfang, som vi har gjort her, er en kæmpe opgave, og derfor er det næsten uundgåeligt, at der opstår lidt udfordringer i starten. Udfordringer vi naturligvis gerne havde været foruden, og som vi arbejder benhårdt på at få fjernet helt, fortæller Søren Peschardt, viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget.

“Vi er rigtig godt på vej, og vi sætter stor pris på den forståelse og de mange positive meldinger, der er kommet omkring de nye ordninger. Især den store mængde af plast, der kan udsorteres, har overrasket mange, og hvor meget det samtidig fjerner fra restaffaldet.

Vi har taget et flot afsæt til udnyttelse af endnu flere af de mange ressourcer, der er i vores affald, og det skal vi være både glade og stolte over”, understreger Søren Peschardt.

Grønnere indsamling

Samtidig med opstarten af de nye ordninger er der kommet nye skraldebiler. De fleste af dem kører på grøn gas og bruger grøn el til komprimatoren og hejsesystemet, der bruges til at tømme beholderne.

”Vi har fået skabt en langt mere miljøvenlig og støjreduceret indsamling. Grøn gas skabes, når det organiske affald fra køkkenerne bliver sorteret i den grønne pose og lagt i den nye rumdelte beholder. Beholderne tømmes af de nye gasdrevne biler, og de grønne poser bliver kørt videre til bearbejdning og ender i et biogasanlæg, hvor det omdannes til grøn gas.

På den måde er vi alle med til at sikre brændstoffet til de biler, som skal indsamle vores affald. Det er rigtig sund fornuft”, siger Søren Peschardt.

RenoNorden og deres medarbejdere, som de næste mange år står for tømningen af de nye beholdere, har trods lidt ufordringer med det nye materiel arbejdet hårdt for at få tømt til tiden. Derfor kan det her i begyndelsen også ske, at man ser skraldebilen tømme på tidspunkter, hvor de ikke normalt kører.

Det skyldes ene og alene deres ønske om hurtigst muligt at få tømt ved alle og køre efter de planlagte dage og ruter.