House-swapping som ferieform vinder indpas verden over, men er denne måde at holde ferie på også en mulighed for mennesker med multihandicap, som har brug for støtte døgnet rundt? Umiddelbart lyder det som en utopi, men hos Skansebakken i Vejle og Lynghuset i København tænker de ”Hvor ikke!” og har valgt at gøre forsøget.

Matchmaking

I fire dage bytter fire beboere fra Skansebakken derfor adresse og lejligheder med fire beboere fra Lynghuset i København. Begge steder er botilbud til mennesker med meget svære handicaps, og fælles for de otte er, at de multihandicappede og har brug for hjælpemidler, medicin – og ikke mindst massiv hjælp og støtte fra pædagoger døgnet rundt.

– De fleste mennesker med multihandicap har ligesom alle andre brug for ferie, afbræk og nye oplevelser. I dag er der kun 2-3 steder, hvor multihandicappede kan holde ferie. Fordi sådanne steder stiller helt særlige krav til indretning og hjælpemidler, fortæller Krista Jensen og Frank Hedegaard, centerledere fra hhv. Skansebakken og Lynghuset. De har i fællesskab ”matchet” de otte, så deres handicaps og derfor også deres lejligheder og hjælpemidler matcher hinanden. Derfor er denne måde at holde ferie på selvfølgelig også væsentligt billigere, da der ikke er udgifter til leje af ferieboliger.

Land og by

Pædagoger fra begge centre tager med som ledsagere på turen, som for landboernes vedkommende vil bestå af cykelture rundt i København på særlige handicapcykler. De skal opleve bylivet og fornemme storbyens puls. I Brejning bliver byboerne modsat introduceret for Brejnings skønne natur, forskellige friluftsaktiviteter, og de vil i det hele taget få udfordret deres sanser.

Begge centre får desuden besøg af den københavnske teatergruppe AFUK, som står for ”Akademiet for utæmmet kreativitet”, og som vil underholde feriegæsterne og de øvrige beboere. Tirsdag er der forestilling i København og torsdag i forsamlingshuset i Brejning.

Anderledes design og Noma-mad

Aftalen mellem de to centre kom i stand, da Skansebakken besøgte Lynghuset for at udveksle erfaringer, bl.a. om projektet ”Design af Relationer”. Et projekt, hvor Skansebakken på utraditionel vis samarbejdede med Designskolen Kolding for at designe nye relationer og skaffe flere venner til nogle af landets svageste mennesker. Projektet blev belønnet med KL’s (Kommunernes Landsforening) innovationspris i 2013, og projektet med at bytte boliger skal da også ses som en ny måde at skabe nye relationer og mere livskvalitet på.

Omvendt fik Skansebakken inspiration fra Lynghuset til at udvikle et nyt madkoncept. Lynghuset er kendt som botilbuddenes svar på Noma, da centret som det første gjorde op med upersonlig og masseproduceret institutionsmad. I dag laves udelukkende frisklavet, velsmagende og økologisk mad til Lynghusets beboere.

Begge centre glæder sig til udvekslingen og er spændte på, hvad de otte beboere siger til ferieformen, men understreger, at der hele tiden er fokus på, at alle har det godt og får noget ud af oplevelsen. Og bliver udvekslingen en succes, vil den fortsætte, så endnu flere får nye ferieoplevelser.