Vejle Kommunes cykelprojekt for unge ”Jeg vil – jeg kan” begynder efter måneders hård træning d. 18. sept. på deres 1500 km og 12 dage lange tur, der slutter på toppen af Alpe d`Huez i Frankrig.

Holdet – der fortsat har 15 ud af oprindeligt 18 deltagere – får fornemt selskab på den første del af turen. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Christoffer Aagaard Melson har nemlig besluttet at springe på cyklen og følge holdet de første 10-20 km.

”Vi har i Arbejdsmarkedsudvalget haft store forventninger til dette projekt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at styrkelse af den fysiske formåen, som cykeltræningen medfører, også har afsmittende effekt i forhold til de unges uddannelses- og jobmuligheder, hvilket også er i tråd med projektets egentlige mål – at de unge starter i et uddannelsesforløb eller kommer i job”, siger Christoffer Melson. ”Jeg vil gerne vise de unge min opbakning og udtrykke anerkendelse af deres indsats ved at følge dem et lille stykke på vejen. Derfor tager jeg lige en times tid på cyklen sammen med dem ved starten.”

Det er Herning-firmaet Forward Presence, der står for projektet. Dets leder Arne Lassen, der selv tager hele turen på cykel giver udtryk for stor optimisme med hensyn til de unges muligheder for at gennemføre turen. ”Jeg forventer, at alle 15 unge om 12 dage står triumferende på toppen af Alpe d´Huez. De har siden opstarten d. 1. juni vist stor træningsiver, deres form har været støt stigende, og der er også kommet pænt tempo på deres cykler,” siger Arne Lassen.

Udover cykeltræningen har de unge også været i virksomhedspraktik tre dage om ugen.

Forud for starten fredag d. 18. sept. er der kl. 9.00 fælles morgenmad på holdets faste base i jobcentrets afdeling på Ibæk Strandvej 25. Her er også de unges arbejdsgivere fra deres praktikpladser og deres pårørende inviteret med. Kl. 9.30 går starten så fra Ibæk Strandvej, hvor alle er velkommen til at møde op og ønske dem god tur. ”Der må gerne blive lidt mini-Post Danmark Rundt stemning ved starten, ” udtrykker Christoffer Melson og Arne Lassen samstemmende.