Jens Ejner Christensen (V) overtog i aftes borgmesterkæden efter Arne Sigtenbjerggaard (V), der har haft posten siden 2010. Arne Sigtenbjerggaard genopstiller ikke og har derfor valgt at give posten videre allerede nu.

Jens Ejner Christensen er 48 år, landmand og 5. generation på ”Stormgård” ved Jelling. Den nye borgmester har siddet i Vejle Byråd siden 2010 som formand for Venstres Byrådsgruppe og medlem af Økonomiudvalget. Han har været folketingskandidat for Venstre og sad i Folketinget fra juni 2014 til juni 2015. Det oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Tillid et nøgleord

Den nye borgmester glæder sig over, at han overtager en kommune i topform.

– Organisationen er trimmet, kassen er fuld af penge, og politiskolen blev kronen på værket, som Jens Ejner Christensen sagde i sin tale til den afgående borgmester.

– For mig er tillid et af nøgleordene – tillid i organisationen men også tillid mellem politikerne og tillid mellem borgere og politikere. En organisation, der bæres af tillid, tør tage chancer, og det er vi nødt til at turde, hvis vi skal vinde fremtiden, sagde Jens Ejner Christensen.

Han vil gerne øge tilliden mellem borgere og politikere ved at finde nye måder at mødes på.

– Jeg flytter gerne borgmesterkontoret rundt i kommunen og åbner min dør til uformel politisk dialog. Måske skal vi indføre byrådets time, hvor alt kan debatteres? Måske skal vi ændre spørgetiden på byrådsmøderne. Det var blot nogle af forslagene fra den nye borgmester.

Stor erfaring med organisationsarbejde

Jens Ejner Christensen har en lang karriere i organisationsarbejde bag sig, f.eks. i bestyrelsen for Brandbjerg Højskole, Det Danske Hedeselskab, Vejle Amts Folkeblad og Regionsråd Nykredit Region Syd.

I perioden 2000-2011 har han haft formandsposter i Vejle Fredericia Landboforening, Den Østjyske Fælleslandboforening og været medlem af en række bestyrelser inden for landbruget, bl.a.: Dansk Landbrug/Landbrug & Fødevarer, Danske Slagterier og Landbrugsrådet.

Han har gennem en årrække været formand for rådgivningsvirksomheden LRØ og for Videnscenter for Landbrug i Skejby – med 600 ansatte og en omsætning på ca. 600 mio. kr.

Den nye borgmester har også været medlem af Landbrugets Forsknings- og Innovationsudvalg, regeringens rådgivende udvalg for fødevareforskning og Det Nationale Fødevareforum.

Han er gift med Anita, der arbejder som museumsvært ved Kongernes Jelling, og sammen har de tre børn på 13, 18 og 20 år.

Arne Sigtenbjerggaard genopstiller som sagt ikke men bliver siddende i Byrådet til udgangen af valgperioden 31.12.2017.