Der er færre dræbte og tilskadekomne i trafikken. Men de bløde trafikanter udgør større andel end før. Samtidig står antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister stort set stille. Vejdirektoratets 2017-trafiktal er tragisk læsning for cyklister og fodgængere.

Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam siger om de nye tal:

– Det er dybt foruroligende, at den gode udvikling i trafiksikkerhed for bilister ikke ses, når det handler om de bløde trafikanter.

Siden 2007 er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldet blandt alle trafikantgrupper. Men antallet af dræbte og tilskadekomne blandt de bløde trafikanter har stort set været uændret siden 2012.

Dermed udgør de bløde trafikanter i dag end større andel af dræbte og tilskadekomne end tidligere

Klaus Bondam glæder sig over, at der med 27 trafikdræbte cyklister i 2017 er sket et lille fald i forhold til 2016, hvor tallet var 31.

Men sådan et lille fald ændrer ikke ved, at faldet i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister stort set har været uændret siden 2012.

– Det er dybt tragisk, at vi som samfund ikke er lykkes med at bringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister og fodgængere længere ned. Især når vi ved hvilke enorme samfundsmæssige gevinster, der ligger i færre dræbte og tilskadekomne – og også i at flere benytter sig af aktiv transport som at cykle og gå, siger Klaus Bondam.  

FLERE BILER PRSSER DE BLØDE TRAFIKANTER
Klaus Bondam ser især to årsager til, at fodgængere og cyklister udgør en større andel af dræbte og tilskadekomne end tidligere.

For det første er der i dag mere trafik på vejene – både i form af flere biler på vejene og flere kørte kilometer. For det andet er den stigende trafik ikke fulgt tilstrækkelig op med investeringer i sikker og tryg cykelinfrastruktur.

– Mere trafiksikre veje har ifølge Vejdirektoratet været udslagsgivende for at skabe den positive udvikling for bilister. Men sikkerhedstilpasninger af cykelinfrastruktur er ikke fulgt med i samme grad. Det siger sig selv, at med flere biler på vejene bliver de bløde trafikanter mere udsatte, siger Klaus Bondam.

Han opfordrer politikere både i kommuner og nationalt til at tage de nye tal som anledning til at finkæmme uudnyttede muligheder for at styrke trafiksikkerheden for cyklister. Det kunne for eksempel være kommunernes nye muligheder for fartnedsættelser udvalgte steder.

DER ER BRUG FOR MERE VIDEN
Sådan en indsats bør følges op af en bredere investering i tryg og sikker infrastruktur for cyklister og fodgængere.

– Vi har brug for grundige analyser. Bidrager for eksempel ordentlige og vedligeholdte cykelstier og fortov til øget trafiksikkerhed? Det er vi i Cyklistforbundet overbeviste om, at de gør. Men lad os nu få tal på det. Viden og data er afgørende for at gøre det bedre, siger Klaus Bondam.

For det giver samfundsøkonomisk mening at investere i cykling:

– Færre og færre cykler i dag. En oplevelse af, at det er trygt og sikkert at cykle er en forudsætning for at få flere op på cyklen, så vi kan høste de enorme gevinster i forhold til sund livsstil, reduceret trængsel på vejene og grøn omstilling, som ligger i cyklisme, siger Klaus Bondam.

Se tal og data i Vejdirektoratet rapport ’Trafikulykker for året 2017’