Fra fredag 24. september til onsdag 29. september arbejder Vejdirektoratets entreprenør på at udskifte broens autoværn.

Arbejdet udføres uden trafikale gener for trafikanterne på motorvejen, mens trafikanterne på Ladegårdsvej må indstille sig på en omkørsel, da vejen er spærret i arbejdsperioden. Omkørselsruten vil være skiltet.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.