I en ny rapport har Vejdirektoratet vurderet en række vejtekniske løsninger og deres evne til at fremme trafiksikkerhed, fremkommelighed og tryghed blandt cyklister. Rapporten skal give kommunerne et overblik over, hvilke løsninger der kan minimere antallet af ulykker og samtidig få flere til at hoppe op på cyklen.

I 2019 var der flere tilskadekomne og dræbte cyklister end for 10 år siden, og i samme periode har der været et mindre fald i cykeltrafikken, hvor færre vælger cyklen frem for bilen. Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratet, der i samarbejde med landets kommuner ønsker at vende udviklingen.

“Det er afgørende, at alle trafikanter kan færdes sikkert i trafikken. Jeg ser derfor positivt på Vejdirektoratets anbefalinger til kommunerne om at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Der kan være flere forskellige måder at gøre det på, og det afhænger også af de lokale forhold, men jeg håber selvfølgelig, at kommunerne vil lade sig inspirere af de mange gode løsninger i rapporten,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Fokus på trafiksikkerhed og oplevet tryghed

I dialog med kommunerne har Vejdirektoratet udpeget en række af de mest anvendte vejtekniske løsninger for cyklister og samlet dem i en ny rapport. For hver løsning er der gennemført en vurdering af cyklisternes sikkerhed, oplevede tryghed og fremkommelighed.

“Vi skal have flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Det er både godt for miljøet og sundheden. Det kræver dog velovervejet og veltilrettelagt vej- og trafikplanlægning, hvor vi tænker på at tilpasse byerne til cyklisterne – og ikke omvendt. Rapporten kan give kommunerne et overblik over, hvad der virker, og hvad der ikke virker i forhold til trafiksikkerhed og oplevet tryghed, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

I dialog med kommunerne har Vejdirektoratet udpeget en række af de mest anvendte vejtekniske løsninger for cyklister og samlet dem i en ny rapport. For hver løsning er der gennemført en vurdering af cyklisternes sikkerhed, oplevede tryghed og fremkommelighed.

“Vi skal have flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Det er både godt for miljøet og sundheden. Det kræver dog velovervejet og veltilrettelagt vej- og trafikplanlægning, hvor vi tænker på at tilpasse byerne til cyklisterne – og ikke omvendt. Rapporten kan give kommunerne et overblik over, hvad der virker, og hvad der ikke virker i forhold til trafiksikkerhed og oplevet tryghed,” siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

I rapporten kan man bl.a. finde resultater, der viser, at lyskryds, hvor cyklister får grønt lys et par sekunder før bilisterne, har en positiv effekt på både trafiksikkerheden, fremkommeligheden og samtidig opleves tryg for cyklisterne. Samme resultat ses ved busstoppesteder, hvor der er blevet etableret et bushelle mellem vej og cykelsti.

“Cyklisternes oplevede tryghed er afgørende at være lydhør overfor. Hvis man som cyklist ikke oplever tryghed i trafikken, er det med til kraftigt at begrænse lysten til at vælge cyklen til i hverdagen. Ikke mindst for nye cyklister og børn og seniorer. Vejdirektoratets nye og velunderbyggede rapport kan forhåbentlig inspirere mange danske kommuner til at vælge de mest optimale løsninger for at fremme cyklismen. Rapporten kan forhåbentlig også inspirere en masse hverdagscyklister rundt om i Danmark til at gå i dialog med deres lokale kommunalpolitikere og myndigheder i indsatsen for at skabe trygge og sikre rammer for kommunens cyklister,” siger Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet.

Alle resultaterne er samlet i den netop offentliggjorte rapport: Vejtekniske løsninger for cyklister – effekt på sikkerhed og oplevet tryghed.

Kommunerne kan bruge analysen i deres vej- og trafikplanlægning

Hovedparten af alle cykelulykker sker i de større byer. Her er der ofte mange kryds, tæt trafik og flere forskellige trafikanter, hvilken betyder, at der opstår flere situationer med risiko for ulykker. Vejdirektoratet håber derfor, at kommunerne vil se rapporten som et nyttigt værktøj i deres fremtidige arbejde med vej- og trafikplanlægning:

“I Aalborg Kommune har vi fokus på, at cyklisme skal være en ligeværdig mobilitetsform i byerne og en attraktiv og tilgængelig måde at transportere sig på i så stor en del af kommunen som muligt. Det kræver, at vi får skabt trygge, sikre og attraktive forhold for cyklisterne, og her giver Vejdirektoratets hæfte et fint overblik over muligheder og begrænsninger i en række løsninger. Der er især fokus på de forskellige løsninger i kryds, hvor de fleste uheld med cyklister desværre sker,” siger Mette Skamris, afdelingsleder i Aalborg Kommune.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer