Det sker som følge af den aftale om højere hastighed på udvalgte motorvejsstrækninger, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018. Her besluttede parterne at hæve hastighedsgrænsen til 130 km/t på 70 kilometer motorvej fordelt på seks strækninger.

Efterfølgende har Vejdirektoratet gennemført det nødvendige løft af trafiksikkerheden.
– Det er vigtigt, at trafiksikkerheden er bedst mulig, når vi hæver hastighedsgrænsen på motorvejen, siger afdelingsleder Niels Agerholm fra Vejdirektoratet.
– Derfor har vi i de seneste måneder opgraderet strækningen trafiksikkerhedsmæssigt, så den er klar til de højere hastighedsgrænser. Nu er vi færdige med arbejdet, og vi har taget de gamle 110 km/t hastighedstavler ned.
Så må trafikanterne køre op til 130 km/t på strækningen.
– For at skabe størst mulig trafiksikkerhed har Vejdirektoratet etableret rumleriller mod midterrabatten samt opsat påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn og forlænget autoværnene, hvor det er skønnet nødvendigt i forhold til en udvidelse af vejens sikkerhedszone. Enkelte steder er der også fjernet beplantning, der stod inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.
Fakta
På disse motorvejsstrækninger er hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 130 km/t som følge af den politiske aftale:Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring Nord
Djurslandmotorvejen fra Lisbjerg til Løgten 
E45 Trekantområdet, Skærup – Kolding og Fredericia – Vejle
Fynske Motorvej, Odense til Nyborg
Holbækmotorvejen, strækningen syd om Holbæk
Sydmotorvejen på Lolland-Falster fra Farøbroerne til Sakskøbing