Vejdirektoratet har fra nu og ca. tre måneder frem afspærret det inderste spor på Snoghøj Landevej fra Strevelinsvej til motorvejen. Det sker som en del af arbejdet med den nye motorvejsrampe mod Kolding, hvor der er ved at blive gjort klar til den nye svingbane.

Vejdirektoratet gør alt, hvad de kan for at minimere generne på ruten, mens der bliver arbejdet på stedet. De forsøger at optimere signalanlæggene, så der bliver bedre tid til afvikling af trafikken mm. 

Hav tålmodighed, imens vejarbejdet står på, og kør forsigtigt og vis hensyn.

Du kan evt. vælge en alternativ rute mod Fyn ved at køre på motorvejen ved afkørsel 60 eller 61 i stedet for.

http://bit.ly/sofielindelecture