TVIS har i denne uge genoptaget den store renovering af fjernvarmerør på Vestre Ringvej, som startede i 2018. I 2018 sluttede renoveringen lidt nord for Prangervej, og i år fortsætter renoveringen videre mod Strandvejen.

I de første uger (fase 1) arbejdes der på den sidste del af strækningen nord for Prangervej og igennem Prangervejskrydset.

Den vestlige del af Prangervej vil fra fredag d. 12. april ca. kl. 07.00 og frem til mandag d. 15. april være spærret for kørende trafik. Der vil være omkørsel via Venusvej og Søndermarksvej. Fodgængere og cyklister kan passere igennem krydset, ligesom der kan køres til og fra Vestre Ringvej fra den østlige del af Prangervej.

Når fase 1 er gennemført, vil der frem til juli blive arbejdet på strækningen syd for Prangervej og ned mod Strandvejen (fase 2). Trafikken vil i denne fase blive ledt over i modsatte kørebane umiddelbart syd for krydset v. Prangervej.

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du med? Så klik her, og få foredrag, MAGNUM-is og bobler med i købet.