I foråret 2016 har Fredericia Spildevand A/S sammen med Fredericia Kommune gennemført et vandløbsprojekt i Skovhavebækken i Erritsø, som skal regulere vandmasserne fra oplandet og sikre området ved bækken mod oversvømmelser.

Vær med til indvielse
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 15.30 er alle velkomne til indvielsen af det nye vandløbsprojekt. Christian Bro, formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Fredericia Kommune, og Lars Ejby, bestyrelsesformand for Fredericia Spildevand og Energi A/S, vil sige et par ord om projektet.
Tag gerne praktiske sko på og vær med til at trampe sti over dæmninger, som binder Krengerupvej med Snaremosevej.

Projekt skåner området
Et forsinkelsesbassin skal regulere de store mængder af overfladevand fra de befæstede arealer i oplandet, som belaster vandløbet i forbindelse med regnvejr. Reguleringen er bl.a. med til at sikre området mod oversvømmelser og bedre levevilkår for vandløbets dyre- og planteliv.

Fakta om vandløbsprojekt i Skovhavebækken
Den lille sø ved Mosegårdsvej er udvidet og ombygget til et forbassin med permanent vandspejl, sandfang og olieudskiller. Derudover er den eksisterende ca. 160 m strækning langs vandløbet inddraget til opstuvningsbassin.

Ved større regnskyl holdes vandet tilbage med en indbygget regulator i dæmningen. Det forsinker vandet i ådalen.

Den indbyggede regulator i dæmningen styres automatisk af vandmængden og lukkes ved større regnskyl. På den måde sendes kun en reguleret mængde vand videre til Skovhavebækken. Fiskene kan frit passere dæmningen til gydearealerne, som områdets skolebørn har været med til at etablere.