Byrådsmedlem Dansk Folkeparti
Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia

Vand er den dyrebareste ressource du har og du skal passe godt på den.

Der er fundet sprøjterester i 38 % af drikkevandsboringer i Fredericia, endnu ingen over grænseværdien.

Mere og mere grundvand bliver forurenet og dermed bliver boringerne lukket. Det er tid til, at vi finder lugejernet frem igen og luger i stedet for at sprøjte med kemikalier.

Et af verdensmålene er rent drikkevand – det er mål nummer seks. Hvis forureningen fortsætter, så vil det inden længe være slut med rent drikkevand og du skal til at slæbe kemisk renset vand med hjem, når du er ude at handle.

Vand vil blive det nye guld i store dele af verden og også komme til Danmark, når ressourcerne svinder ind. Det er ikke noget ønskescenarie.

Det vil betyde, at vi samlet set, har sat det gode danske vand som ressource over styr.

Kan vi være det bekendt overfor vores børn og børnebørn.

Nej vel.

Lad os derfor samlet gøre noget for at bevare vores drikkevand. 

Jeg vil som politiker gøre noget sammen med andre, da det er vore alles problem. Det kan vi gøre ved at:

·      Forbyde gift ved grundvandsressourcer

·      Lave vådområder

·      Rejse skov

·      Du kan ophører med brug af sprøjtegift

·      Bruge mindre vand i husholdningen

·      Skrive under på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Sammen kan vi bevare vandet  – vores dyrebareste ressource. Hvis vi vil og vil du det?