Partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen er udelukket fra at samle vælgererklæringer til og med den 23. september 2022.

Det skriver valgnævnet i en afgørelse, der fortæller, at Stram Kurs i flere tilfælde har brugt mailadresse fra partiets indsamling af vælgererklæringer til FT-valget 2019 til Stram Kurs igangværende indsamling af vælgererklæringer til EP-valget i 2024.

“Valgnævnets afgørelse om at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og at annullere Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet indebærer, at Stram Kurs ikke kan indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret, indtil afslutningen af den resterende del af den periode eller de perioder, hvor partinavnet er godkendt som navnet på et nyt parti til deltagelse i valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet. Partiets igangværende indsamling af vælgererklæringer i vælgererklæringssystemet vil på den baggrund blive slettet,” står der blandt andet i skrivelsen.

“Valgnævnet har til brug for sin behandling af sagen fra Social- og Indenrigsministeriet rekvireret et udtræk over samtlige de e-mailadresser, som Stram Kurs har indlæst i vælgererklæringssystemet. På den baggrund kan Valgnævnet konstatere, at Stram Kurs den 4. og 5. december 2019 har indlæst i alt ca. 55.000 e-mailadresser til hver valgtype i vælgererklæringssystemet, dvs. ca. 55.000 e-mailadresser til folketingsvalg og ca. 55.000 e-mailadresser til Europa-Parlamentsvalg, i alt ca. 110.000 e-mailadresse,” står der længere fremme i skrivelsen og der fortsættes:

“Ud af de ca. 55.000 e-mailadresser, der er indlæst til hver valgtype, er kun ca. 40.000 unikke. I mere end 9.000 tilfælde er den samme e-mailadresse indlæst mere end én gang til hver valgtype. Heraf er ca. 3.200 indlæst mere end 2 gange og 730 mere end 5 gange til hver valgtype. Én e-mailadresse er indlæst 56 gange til hver valgtype. Det nævnte mønster gør sig gældende helt parallelt for begge valgtyper-. Social- og Indenrigsministeriet har over for Valgnævnet oplyst, at en e-mailadresse normalt kun vil skulle indlæses én gang pr. valgtype. Kun hvis to eller flere personer deler en e-mailadresse, kan det være relevant på samme tid at indlæse den samme e-mailadresse flere gange til samme valgtype. Social- og Indenrigsministeriet har desuden over for Valgnævnet oplyst, at vælgererklæringssystemet automatisk 7 dage efter indlæsningen af vælgerens e-mailadresse udsender en e-mail med et link til at afgive en vælgererklæring. Der sendes en e-mail pr. indlæst e-mailadresse. Når en vælgers e-mailadresse er indlæst flere gange, sender systemet således et tilsvarende antal e-mails med links til e-mailadressen. Det sætter vælgeren i stand til at videresende de ekstra invitationer med links, sådan at andre vælgere – uden at skulle vente 7 dage – umiddelbart kan afgive deres vælgererklæring. Social- og Indenrigsministeriet har imidlertid ikke oplysninger om, hvorvidt de pågældende vælgere vil benytte linkene til systemet på denne måde, om de pågældende vælgere har tilknytning til partiet, eller om der er tale om e-mailadresser, som partiet selv råder over i en eller anden udstrækning.”

Social- og Indenrigsministeriet har over for Valgnævnet oplyst, at en e-mailadresse tilhørende en af ministeriets medarbejdere blev afgivet til partiet i forbindelse med ministeriets afdækning af partiets omgåelse af vælgererklæringsreglerne i foråret 2019, og at den pågældende medarbejder ikke på ny har oplyst sin e-mailadresse til partiet eller 4 givet samtykke til, at e-mailadressen på ny blev indlæst i systemet, ligesom den pågældende medarbejder heller ikke tidligere har samtykket til at anvende e-mailadressen til at støtte partiets opstilling til Europa-Parlamentsvalg (hvilket partiet først den 23. september 2019 blev godkendt til at indsamle vælgererklæringer til). Social- og Indenrigsministeriet kan konstatere, at denne e-mailadresse optræder 3 gange til hver valgtype i den aktuelle indsamling. Endelig fremgik det, uanset at Stram Kurs den 4. og 5. december 2019 har indlæst ca. 55.000 e-mailadresser til Europa-Parlamentsvalg, ikke af partiets hjemmeside på de pågældende dage – hvor man kan indtaste sin e-mailadresse – at partiet også ønskede at opstille til Europa-Parlamentsvalg. Her var alene omtalt folketingsvalg.

Begrundelse

Valgnævnet lægger på baggrund af det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste til grund, at den samme e-mailadresse i mere end 9.000 tilfælde er indlæst mere end én gang til hver valgtype, og at samme e-mailadresse i ca. 3.200 af de nævnte tilfælde er indlæst mere end 2 gange og i 730 tilfælde mere end 5 gange til hver valgtype. Valgnævnet lægger på baggrund af det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste endvidere til grund, at en e-mailadresse normalt kun vil skulle indlæses én gang pr. valgtype. På den baggrund er det efter Valgnævnets opfattelse vanskeligt at se en saglig grund til at indlæse den samme e-mailadresse 5 gange eller mere, således som det er sket i en række tilfælde.

Stram Kurs’ igangværende indsamling af vælgererklæringer i vælgererklæringssystemet til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget vil på den baggrund blive slettet. Stram Kurs har som nævnt selv afbrudt sin indsamling af vælgererklæringer til Europa-Parlamentsvalg i vælgererklæringssystemet. Indsamlingen af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Europa-Parlamentet vil som følge af denne afgørelse blive endeligt slettet i systemet.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer