Efter at have hængt mange plakater op siden lørdag middag klokken 12, er sidste del af valgkampen til kommunalvalget skudt i gang. Inger Nielsen (DF), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (DF), Palle Dahl (DF), Lise Nielson (A) og Ecaterina Pedersen (Å) debatterede søndag eftermiddag på en usædvanlig baggrund, nemlig emnet tid.

Frem mod kommunalvalget den 16. november har kandidaterne til det kommende byråd travlt med at argumentere deres sag. Det var ingen undtagelse under denne debat, hvor diskussionen havde hovedtemaet tid. Men det viste sig også at temaet kunne rumme mange forskellige underbegreber. Herunder især ældreplejen og den måde man håndtere de svageste på i systemet. Var der tid nok til de ældste medborgere?

Flere mente at det ikke var tilfældet. Herunder at der heller ikke blev givet tid nok til personalet. Der var også kritiske spørgsmål til de siddende byrådsmedlemmer, især når det drejede sig om hvad man konkret havde gjort. Her blev der både plads til debat om embedsværket, personalet og borgernes muligheder og ressourcer.

Foto: AVISEN

Palle Dahl fra Dansk Folkeparti brugte et eksempel på, hvordan tid kan tage magten:

– Jeg sagde en dag til min kone, at hun skulle tage sit ur af. Vi er alle sammen så vandt til at rende rundt med et ur. Men det betyder også, at vi bliver for optaget af, hvad klokken er.

Debatten handlede både om varme hænder, bløde værdier, omsorg og værdighed. Om man overhovedet har tid til sine børn, børnebørn eller ældre medborgere. Specielt når man skal nå mere end man kan.

Men hvad med læringsprocesser? Det seneste års tid har været præget af eksempler på fejl, hvor oplysninger kun er kommet frem på grund af whistleblowere eller medier. Der var bred enighed om, at det var vigtigt at man lærer af fejltagelser, men Inger Nielsen var ikke bleg for at komme med en mening med kritik til embedsapparatet:

– Vi bliver som politikere ofte kontaktet af en borger, hvor det er gået galt. Når så vi spørger forvaltningen, så får vi at vide, at alt er i skønneste orden. Men ingen er så perfekte, at de aldrig kan begå fejl, sagde hun.

Viceborgmester Susanne Eilersen supplerede med at sige, at hun mente der var tale om et kulturelt problem blandt medarbejderne, hvor man havde en fejlagtig loyalitetsfølelse overfor kommunen eller politikere.

Foto: AVISEN

Pernelle Jensen slog på at whisteblower-ordningen jo var blevet indført i år, og at den også skulle være med til at sikre en læringsproces, men også tryghed for at medarbejdere kan gå videre, hvis de oplever noget, der er uhensigtsmæssigt.

Ectarina Pedersen fra Alternativet var optaget af, at borgerne havde en generel anderledes følelse af, hvordan problemerne blev tacklet. Herunder spurgte hun om, hvad de siddende byrådspolitikere havde gjort for at komme til bunds i sagerne. Lise Nielson fra Socialdemokratiet sagde, at man handlede ud fra de oplysninger man fik. Og når det var sket, havde det været konkret. Men hvis man ikke fik de rette oplysninger, var det svært at agere.

Foto: AVISEN
Foto: AVISEN
Foto: AVISEN