KV17s første vælgermøde løb i dag af stablen i Det Bruunske Pakhus. Rammerne var Teater Malstrøms; Dan Turèll-kulisse, og det klædte absolut det historiske hus, som har rummet mange magiske oplevelser. Godt 60 fremmødte blev klædt på med teamet ”Kommunalpolitik i arbejdstøjet”.

Kl.19.05 bød SFs lokalformand Per Laursen velkommen til det første af en god række af vælgermøder i Fredericia Kommune frem mod valget den 21. november. Chefredaktør fra Fredericia Avisen, Andreas Dyhrberg Andreassen var ordstyrer og skulle guide indlæggene igennem “a la Clement”.

Herefter gik SFs Folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen på scenen for at fortælle om det gode arbejdsliv. Kirsten Normann Andersen har i øvrigt også en fortid, som lokalformand for FOA i Aarhus. Hun talte blandt andet om, at medarbejderne i det offentlige er optaget af, hvordan politikerne ser deres arbejde. Derudover sin egen alderdomsdrøm: “Tid til at lave en suppe, tid til at stege en god gammeldags oksesteg, tid til at være mennesker.” Hun fortsatte: “Hvorfor egentlig have så travlt i hamsterhjulet. Man bliver stresset og syg. Det er bedre på den lange bane at skifte taget, når det faktisk er i stykker. Det giver mening at starte på arbejde igen, når man ikke er helt rask. Det er bedre med pension til den borger, som ikke har nogen arbejdsevne. Med andre ord har vi i SF tænkt: Vi har brug for en Ro på-reform. Vi skal skabe et samfund, som er godt for mennesker at leve i. Det er vigtigere end vækst,” sagde Folketingspolitikeren.

Runde 1 i paneldebatten

I runde 1 blev Steen Wrist Ørts fra Socialdemokraterne, Connie Majbrith Jørgensen fra SF, Pia Tørving fra HK og Lasse Porsgaard Birkelund fra BUPL sendt på scenen.

Connie Majbrith Jørgensen lagde for, og fortalte om sin baggrund. “Jeg er så gammel, at jeg kender til at spare, i dag kalder vi det at effektivisere. Vi har været til budgetforhandling, og der blev rettet meget op, men vi kan stadig mærke tidligere års besparelser rundt omkring i kommunen. Vi skal sætte mennesker først og så skal vi stoppe de mange effektiviseringer. Det håber jeg også, at socialdemokraterne kan være med til at ændre fremadrettet. ”

Pia Tørving fra HK talte efterfølgende om de ændringer, som hun gerne så ændret. “Man må ikke være syg på arbejdet. Arbejdsmiljøet skal være bedre”, længere er den ikke. “Vi skal have bedre trivsel og vi skal anerkende hinanden.”, sagde Pia Tørving.

Lasse Porsgaard Birkelund fra BUPL tog efterfølgende ordet og talte om: “Kompetenceudvikling – vi skal kunne løse morgendagens opgaver. Vi ser i dag på det meget siloagtigt, ser på pengene og derefter på “gul stue” og tilbyder løsninger, der ikke er gode nok. Vi kunne godt være lidt mere moderne  og tilbyde løsninger, der faktisk var mobile og gode. Vi skal klæde medarbejderne på, så de er stærke og dygtige”, sagde han. Steen Wrist Ørts fik ordet og sagde, at valget i høj grad handler om de 4000 medarbejdere, som hver dag tjener Fredericias borgere. Så han var glad for den dagsorden, som SF havde sat op til dagens vælgermøde. Han tog efterfølgende udgangspunkt i sin mor, der er født i 1954. Han fortalte om hendes rejse gennem arbejdslivet, og ikke mindst, at hun nu var slidt ned, da hun havde taget sin tørn. Vi skal eksekvere på et bedre arbejdsmiljø, ellers når vi ikke at give vores ældre et godt otium”.

Kunne ikke nå madpakke og toiletbesøg

Efterfølgende var der livlig debat og konkrete indlæg fra de fremmødte vælgere. Hvor særligt debatten om omsorgsområdet fyldte. Fra salen blev der spurgt, om det kunne være rigtigt, at en SOSU-hjælper ikke engang kunne nå at spise sin madpakke og måtte bruge borgernes toiletter. Spørgsmået gik til byrådet, og her var det Steen Wrist Ørts, der slog fast, at hvis det var sandt, så var det ikke okay, men SOSU-hjælperen skulle gå til sin organisation FOA og få hjælp til at udbedre det forhold. Det var de andre i salen meget enige i. Også Lasse Porsgaard Birkelund fra BUPL bød ind og fortalte om de mange års besparelser i Fredericia Kommune, men han så også en ændring med politikernes ændrede kurs i byen. Den glædede ham. Pia Tørving kunne også berette om et godt samarbejdsklima mellem HK og Fredericia Kommune. Connie Majbrith Jørgensen kunne også fortælle, at det kunne være langt bedre i Fredericia Kommune, igen slog hun dog fast, at der har været alt for mange besparelser i kommunen.

I pausen blev der serveret kage og kaffe til de fremmødte, hvilket var meget populært, samtidig blev der debatteret videre og konkretiseret over cigaretter og kaffe.

Runde 2 i paneldebatten

I runde 2 blev Christian Jørgensen fra Venstre, Marianne Thomsen spidskandidat for SF, Helle Bang Andersen, fællestillidsrepræsentant i Fredericia Kommune for HK og Kirsten Normann Andersen (MF – men her med FOA-kasketten på) sendt på scenen.

Marianne Thomsen indledte og fortalte, at hun var 1956. Hun kunne genkende Steen Wrist Ørts fortælling om sin mor. “Jeg har dog været heldig. Jeg har ikke haft så meget fysisk arbejde, men psykisk har det været hårdt. Man er “på” hele tiden. Det er man også i mange af de kommunale jobs. Det skal vi løse. Ingen skal være stresset og på, på den forkerte måde. Der skal være hænder nok og vi skal prise vores medarbejdere. Vi skal ikke tale ned, vi skal tale op. Vi skal sætte ind mod stress og i stedet løfte vores medarbejdere,” sagde byrådspolitikeren og gav ordet til en anden byrådspolitiker i panelet, Christian Jørgensen. Christian Jørgensen havde i øvrigt bemærket, at han godt vidste, at han var på “udebane” i dag, som eneste borgerlige i panelet. Han takkede for invitationen til at repræsentere det blå Fredericia. “Jeg har været ansat i en bank siden 1982. Så tak til dig Steen for at nævne din mor og banken Steen. Han fortsatte: “Jeg har dyb respekt for de ansatte i Fredericia Kommune, jeg har dyb respekt for de privatansatte, jeg har respekt for dem, der sidder udenfor arbejdsmarkedet, jeg har respekt for mennesker.” Herefter tog Christian Jørgensen udgangspunkt i dagens tema. Vi lever i et af verdens mest priviligerede samfund. Vi har 6 ugers ferie, arbejder 37 timer om ugen. Vi er på arbejdet 14 procent af tiden. Respekt og anerkendelse, ja tak, men jeg køber ikke vi og dem-præmisserne. Jeg har selv gået i folkeskolen i Fredericia. Jeg har haft en god oplevelse. Min mor er terminalpatient. Det fungerer også tilfredsstillende. Vi har en effektivt og ordentligt offentlig sektor, så drop snakken om dem, vi og os. Vi er sammen om det hele. Jeg ønsker ikke en rigid lovgivning, men jeg ønsker god ledelse.”

Helle Bang Andersen tog ordet: “Det går fremad i Fredericia Kommune, så jeg vil gerne rose kommunen for samarbejdet. Enighed gør stærkt, og vi medarbejdere glæder os over udviklingen. Men man har slanket og effektiviseret for mange millioner kroner. Det har kostet meget. Selvom vi arbejder med et byråd, der arbejder med gode planer, så er der effektiviseringer, der rammer dybt ned i vores medarbejdere. Er vi nogle brokrøve? Nej, det tænker jeg ikke, men vi er presset. Vi dækker dog hinanden ind. Er der f.eks. nogle der har haft gavn af effektiviseringerne? Hvad med rengøringsområdet? Politikerne skal se på serviceniveauet. Vi er kolde hænder, vi er ikke nødvendige hænder, men tænk på jeres mor, når hun står i borgerservice og hun skal have hjælp. Selvom det er administrativ pladder, så har vi varme hjerter. Vores lokale arbejdspres er et landsdækkende fænomen”.

Kirsten Normann Andersen tog sin FOA-kasket på. “70 procent af danskerne ville vælge velfærd, hvis de fik muligheden, startede hun og fortsatte:”Velfærd er vigtigt for at få samfundet til at hænge sammen. FOA har 10 års jubilæum for en historisk lønkamp i 2008. Den kamp ser jeg for mig kunne gentage sig. Det er tankevækkende. Respekt og anerkendelse fylder meget på FOA-medlemmernes dagsorden. Det giver godt mening at lytte til medarbejderne i stedet for at tale budgetter”.

Debat om skoletoiletter, skat og ledelse 

Igen blev ordet givet frit. Debatten kørte stærkt, og der blevet debatteret tal og besparelser igen, men også skat. Christian Jørgensen spurgte om 100 procent i skat var nok, eller om der skulle mere til. Det fik grinene frem i salen. Kirsten Normann Andersen replicerede: Jeg siger ikke 100 procent, men vi skal betale den skat, der skal til, for at mennesker har det godt. Herefter blev der fra salen stillet flere spørgsmål til Christian Jørgensen, som enkelte gange var bange for at lyde som Joachim B. Olesen, men han fik med ro besvaret de mange spørgsmål og stod 100 procent på mål for de valg, der er blevet taget. Han kunne også fortælle, at ledelseslaget i kommunen var blevet beskåret tydelig flere gange med henvisning til de spørgsmål vedrørende for “mange ledere”.

“Tyskland har netop haft valg. Når jeg ser på tyske forhold, så har vi det godt i Danmark. I et internationalt perspektiv, kan vi godt leve af vores indkomst, ja vi kan endda leve på et fornuftigt niveau, sagde Christian Jørgensen om spørsmålet til løn fra publikum.

Debatten fortsatte med alt fra kontanthjælp til for mange ledere. Til besparelser gennem årene, og spejling mellem andre kommuner. Valgmødets form var ny for Fredericia – og det blev velmodtaget blandt publikum.

Til sidst rundede Per Laursen af og takkede for en god debat og for det første vælgermøde. En vælger tilføjede, at hun nu var nødt til at deltage i alle vælgermøder for at finde ud af, hvem hun skulle sætte krydset ved.