Tak til Jane Findahl for at få gang i debatten omkring det udemokratiske valg til TREFORS repræsentantskab.

Historisk set, så har det før TREFORs etablering, altid været meget attraktivt og meget populært at sidde i Forsyningsudvalget under det gamle Fredericia Forsyning. Der var et pænt honorar og der var gode muligheder for at komme på udlandsrejser, alt sammen betalt af forbrugerne. Her kunne byrådet i det repræsentative demokratis hellige navn i ro og mag fordele de attraktive poster, uden at der var nogen der brokkede sig over det.

Da TREFOR blev etableret, blev det vedtægtsbestemt, at byrådsmedlemmer i hhv. Vejle, Fredericia og Middelfart skulle være repræsenteret – det blev senere ændret umiddelbart til fordel for alle ikke-politikere.

Men ak nej, man fandt ud af nye metoder ved at fordele kommunens målerstemmer blandt politikerne.

Ved sidste valg så vi Socialdemokraterne få 5 pladser i repræsentantskabet, hvilket er lig med en sikker bestyrelsespost. Det er jo fair nok, men når vi så ved at flere af disse gode liste A-folk har fået deres stemmer ”foræret”, så er det at jeg ligesom Jane Findahl gerne vil stille spørgsmålet: ”Er det demokratisk?”
Jeg vil gerne anbefale, at Fredericia Kommune ligesom andre kommunerne gør det, makuler de målerstemmer, ellers ligner det efterhånden valghandlingen i Rusland.

Nu er det ikke fordi jeg vil være efter socialdemokraterne, men det kan tænde mig af, når nogle påstår at de ved bedre omkring driften af et forsyningsselskab end os andre almindelige forbrugere. Hvorfor har man så ikke reageret på de underskudsgivende kommercielle tiltag der køre i TREFOR for øjeblikket? Intet har vi hørt.

Det vil ikke være helt fair, udelukkende at være efter socialdemokraterne, idet de roligt kan tage boligselskaberne i hånden – de får også mange målerstemmer foræret og spiller de deres kort rigtigt, vil de være sikker på en af de attraktive bestyrelsesposter også.

De politisk valgte i den nuværende bestyrelse, har vi ikke hørt meget til. De deltager ikke i debatterne på repræsentantskabsmøderne og når der er kritiske røster fremme i presse er der “Ingen kommentarer”.

Jeg opstiller til TREFORs repræsentantskab, og jeg vil gerne at der sættes fokus på økonomien, TREFORs lukkethed og den hovedløse sponsorpolitik i stedet. Vi har lige set, at TREFOR indgår samarbejde med TDC omkring Bredbånd. Forhåbentlig får vi snart at vide, hvor meget man kan betale af på gælden i forbindelse hermed. Hvis det går som det plejer får vi sikkert at vide, at det er af kommerciel interesse og at man derfor ikke kan give information herom, ligesom jeg heller ikke kunne få at vide hvorfor TREFOR først køber næsten halvdelen af KIF-hallen for et tocifret millionbeløb, hvorefter man her 7 år efter forære alle aktierne til Kolding Idrætsforening Kolding København – uden beregning – det er flot… Det var så bare noget regnskabsteknisk.
Jeg mener, at man skal frede TREFOR Invest (der hvor penge fra salget af Elsamaktierne ligger), så disse penge ikke bruges til de kommercielle aktiviteter overhovedet. Disse midler skal udelukkende bruges til fordel for el, vand og varmeforbrugerne og helst til at kunne sætte priserne ned.

Jeg vil gerne opfordre til, at man husker at stemme på de upolitiske kandidater til repræsentantskabet. Parcelhusejerne bliver ladt i stikken når politikerne og boligforeningerne næsten pr. automatik sætter sig på posterne og det er i min verden meget udemokratisk.

Venlig hilsen
Johnny Gilberg
Sigsbjergvej 11
7000 Fredericia
Kandidat til repræsentantskabsvalget i TREFOR