Vicekoncerndirektør for produktion og logistik Vagn Hundebøll har 25-års jubilæum i DLG-koncernen d. 1. juli 2019

Vagn Hundebøll er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og kom ind i DLG, da koncernen overtog Dangrønt Products. Han har dermed været i DLG’s datterselskaber siden 1994, og fik i 2010 ansvaret for koncernens transport, drift, logistik og produktion.

Udover at stå i spidsen for udrulningen af LEAN-metoder i DLG, har han løbende udfordret og udviklet koncernens logistik set-up – senest med samlingen i et nyt centralt logistikcenter i Taulov. DLG er en af Danmarks største transportører, der har nydt godt af Vagns skarpe strategisk sans og hans ønske om at koncernen skal være forrest. Han har også markeret sig internationalt, bl.a. som formand for EU-kommissionens rådgivende udvalg for tørret foder i 2002-2006. Desuden har han været formand for KISAM – brancheorganisationen for danske tørrerier i mere end 10 år.

Han bor i Holte, er gift med Dorthe og har 4 børn. Jubilæet markeres privat. 

http://prinsenafegypten.dk