Jeg brugte onsdag morgen på er møde med HMU, som repræsenterer de 4000 ansatte i Fredericia
kommune.

Det vil sige de tusindvis af mennesker, som hver dag knokler for at vores børn vokser og lærer, at
vores ældre plejes og oplever omsorg, at ansøgninger til nyt hus behandles, biodiversiteten
styrkes, toiletter rengøres osv.

Det er temmelig væsentligt at høre deres holdninger til det budget der er sendt i høring og hvad de
ellers måtte have på hjertet i forhold til budgetforhandlingerne.

Mon Venstre og DF kommer til at holde fast i at forringe lærernes arbejdsvilkår, sådan som de har
fremlagt? Og er der mon flere store grupper ansatte i Fredericia, der skal mærke de borgerliges
noget alternative tilgang til det de kalder et “styrke”, “prioritere” og “løfte” et område?

Jeg er bekymret. Det er jeg særligt efter byrådsmødet, hvor især Venstre og NB slog på tromme for
at afskaffe dækningsafgiften. Det vil koste kommunen 32 mio om året.

Mon det er det hul de forsøger at fylde op med deres forslag om fyringer i folkeskolen?

Venlig hilsen Cecilie Roed Schultz