Projekt DANMARK REDDER LIV søger frivillige, civile såvel som fagpersonale, til etablering af den største førstehjælpssatsning nogensinde i Region Sjælland og Syddanmark.

Det er gennem ny teknologi samt rekruttering og uddannelse af op mod 3.000 almindelige danskere som førstehjælpere, at man nu kan forbedre mulighederne for overlevelse ved hjertestop markant.

Dansk Folkehjælp har i samarbejde med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet DANMARK REDDER LIV. Formålet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald i Region Syddanmark og Region Sjælland af frivillige førstehjælpere, som guides via et udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Dansk Folkehjælp står for at uddanne op mod 3000 almindelige danskere i førstehjælp, som efterfølgende bliver tilknyttet FirstAED’s app til alarmering.

Med FirstAEDs app til smartphones bliver de uddannede, frivillige førstehjælpere varslet direkte fra alarmcentralen i en nødssituation, så de kan være fremme ved ulykken på få minutter. Dette vil forhøje mulighederne for overlevelse markant.

Bliv førstehjælper i Danmark Redder Liv

Som frivillig i DANMARK REDDER LIV får man mulighed for at hjælpe venner, familie eller andre i lokalområdet og øge trygheden i samfundet. Med en hurtig indsats kan den tilskadekomne med større sandsynlighed vende tilbage til et normalt liv.

Der er både brug for civile, der tilbydes førstehjælpskursus, og fagpersonale i form af eksempelvis læger, sygeplejerske og ambulancereddere.

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal man have et gyldigt eller godkendt førstehjælpskursus, som Dansk Førstehjælpsråds uddannelse, Medborgerførstehjælp, på syv timer. Kurset må maksimum være to år gammelt. Har man et længerevarende kursus, skal dette være vedligeholdt inden for de sidste to år.

Har man ikke et førstehjælpskursus, vil man kunne tilmelde sig et gratis kursus hos Dansk Folkehjælp i løbet af efteråret. Dansk Folkehjælp tilbyder gratis kurser i samarbejde med Østifterne.

Fakta

  • Ifølge Dansk Hjertestop Register vil 1 ud af 8 overleve, hvis der gives kvalificeret hjertestop, mens kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp.
  • Region Sjælland og Syddanmark har samlet 2.000 udkald årligt til borgere med hjertestop eller tilsvarende livstruende symptomer.
  • Et dansk forskningsprojekt viser, at der er 40 % større chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis der er blevet ydet førstehjælp til den tilskadekomne inden ambulancen når frem.
  • Responstiden på nogle af  akut-ambulancekørslerne er på mellem 10 og 20 minutter i gennemsnit. I landkommuner og små landsbysamfund er responstiden væsentligt længere.
  • Dansk Folkehjælp vil afholde 100 førstehjælpskurser af syv timer i udvalgte områder i Region Syddanmark og Region Sjælland for at uddanne borgerne som frivillige førstehjælpere, der kan træde til i nødstilfælde. Kurserne er støttet af Østifterne.
  • FirstAEDs app varsler de ni nærmeste frivillige førstehjælpere, hvoraf de tre første der reagerer på varslingen træder til med førstehjælp. Den første førstehjælper der reagerer yder basal genoplivning, den næste medbringer nærmeste hjertestarter mens den tredje også yder genoplivning eller tager kontakt til sundhedsfagligt personale på vagtcentralen.

Læs mere om projektet eller tilmeld dig på www.redderliv.dk/tilmelding