Den 23. september 2015 samledes 80 elever i Spinderihallerne fra Vejle Tekniske Gymnasium, Rosborg Gymnasium & HF og Rødkilde Gymnasium for at gøre kommunens medarbejdere og politikere klogere på, hvordan fremtidens Vejle kan se ud. Teknik & Miljø samt Spinderihallerne stod for afholdelse af arrangementet, og overskriften for arrangementet var “The Future Resilient City” – fremtidens modstandsdygtige by.

De unge fik først en række korte oplæg omkring byplanlægning, fremtidens boliger, arbejdsmarked og mobilitet. Senere fik de oplæg om de 4 indsatsområder inden for Vejles resiliensstrategi – klima, social resiliens, smart city og det tværgående begreb samskabelse.

 

Opgaven helt konkret
Kommunen stillede de unge de interessante men svære spørgsmål: Hvordan skal byerne se ud i fremtiden? Hvilket lokalsamfund vil du gerne skabe? Hvordan kan vi sammen gøre byerne til et bedre sted?

”Det var en inspirerende oplevelse at se, hvor engagerede de unge var. De tog virkelig opgaven på sig. Vi havde håbet på at kunne give dem et indblik i, at de selv kan være med til at forme den fremtidige by. Deres svar på spørgsmålene var både fagligt kvalificerede, men samtidig visionære og med kant. Det var en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med dem,” udtaler Søren Nellemann, byplanlægger i Vejle Kommune.

De unge præsenterede deres svar i en række korte film, som blev lagt op på YouTube. De tre bedste film er nu udvalgt og præmieret og vises torsdag den 8. oktober 2015 til en stor del af byrådet og direktionen i Vejle Kommune. De vil også blive anvendt i den videre byplanlægning i kommunen.

Præmieuddeling til film under overskriften ’Future Vejle’

Førstepræmien

’Grøn bane’ – Løser alle verdens problemer og bliver et unikt kendetegn for Vejle.

Videoen gives førstepræmien for en original idé, der er formidlet meget levende og næsten poetisk. Der er fokus på en enkel idé, som er både visionær og innovativ. Der er tænkt på, hvordan den enkelte kan bidrage til en bæredygtig og resilient by. Om den også er realistisk, finder vi først ud af i 2050.

Andenpræmien

 

’Den store dæmning’ – Et stærkt hovedgreb, hvor havnen flyttes ud i fjorden, og arealerne inddrages til byudvikling.

Videoen gives andenpræmien for en gennemtænkt idé, der kommer rundt om de fleste af indsatsområderne i resiliensstrategien. Gruppen har, som en af de få, været omkring social resiliens og har også tænkt på, hvordan Vejle også i fremtiden kan være en attraktiv bosætningsby.

 

 

Tredjepræmien

’Et Venedig i Vejle ’– Emnet er klima, og hvordan man kan bruge en udfordring til at skabe en ny attraktion.

Videoen gives tredjepræmien for en gennemtænkt idé, der skaber en synergi mellem klima og mobilitet. Gruppen har fortolket de informationer, de har fået i løbet af dagen på en original måde.