Medlem af børne- og skoleudvalget, Pernelle Jensen (V), fortæller at forældre ikke vil lade deres børn komme indenfor på Ungdommens Hus, da der er en ældre målgruppe. Derfor har børne-og skoleudvalget haft vendt punktet i forbindelse med Fredericia Kommunes fritidspolitik, som blev vedtaget på byrådsmødet den 6. septemer.

Som opfølgning på vedtagelsen af fritidspolitiken var der den 20. septemer temamøde, hvor sundhedsudvalget, kultur- og idrætsudvalget, uddannelsesudvalget, børne- og skoleudvalget deltog. Af budget 2022 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at der skrues op for fritidsmulighederne for Fredericias unge, og at det skal ske med investeringer i ungdomsskolen, ungemiljøerne, gadeplansarbejdet og Ungdommens Hus. 

– Vi har talt om, at Ungdommens Hus skal være mere åbent, da det er et dyrt tilbud til de få brugere, som kommer der. Vi skal ramme en bredere målgruppe, og åbne det op som et sted alle bruger. I den forbindelse skal vi spørge dem, der ikke bruger huset, hvad der skal til for, at de kommer der. Vi synes, at det er vigtigt det ikke kun er en snæver kreds, som kommer der, siger Pernelle Jensen, der noterer sig, at flere unge bruger arealerne udenfor, men ikke kommer ind:

– Der er en del, der benytter de faciliteter, men det indenfor appellerer til en snæver kreds, og det skal ændres til en større åbenhed. Når man kommer ind er det en særlig målgruppe der er der. Vi har eksempler på, at det er en ældre målgruppe, der kommer der, og det er ikke appellerende overfor hverken de unge eller deres forældre, siger Pernelle Jensen.

Venstre-politikeren peger på, at det er unge fra 15 års alderen og op til ungdomsuddannelsesalderen, som man især vil ramme, da hun ikke mener, at der er nok tilbud til den aldersgruppe. 

– Fritidsklubberne er også overset, og det har ikke været nok i fokus. Vi har en stor målgruppe, der er overset, og det skal vi have gjort noget ved. Bare fordi man går i eksempelvis en sportsklub, udelukker det ikke at man vil have andre fritidstilbud, siger Pernelle Jensen.

I forindelse med budget 2022 forventes det, at fritidsområdet får tilført følgende:

  • Flere tilbud i Ungdomsskolen: Der tilføres 1,5 mio. årligt fra 2022.
  • Styrkelse af gadeplansindsatsen: Der tilføres 0,590 mio. kr. i 2022 + 1 mio. kr. årligt fra 2023.
  • Fritidsmiljøer for unge: Der tilføres 1 mio. årligt fra 2022.
  • Flere børn får fritidspas: Der tilføres 0,5 mio. årligt fra 2022.

Hen over de kommende seks måneder har børne- og skoleudvalget godkendt, at følgende udviklingsspor igangsættes:

  1. En uundværlig ungdomsskole: Nye aktiviteter udvikles og igangsættes
  2. Udvikling af Fritidsmiljøet Ungdommens Hus. Der er tale om et udviklingsspor, der går på to ben. Fritidsmiljøet Ungdommens Hus inde og fritidsmiljøet Ungdommens Hus ude.
  3. Udvikling af Ungemiljøet i Taulov-Skærbæk området
  4. Fritidspolitikken ind i den kommunale hverdag: Omhandler skolerne/ungdomsuddannelserne, social-/beskæftigelsesområdet, ungeindsatsen, gadeplansindsatsen, ferieindsatsen m.m.
  5. Et stærkt foreningssamspil: Ungemiljøer og foreninger går i dialog, udvikler og afprøver i samspil med unge
  6. Demokrati og inddragelse; Metoder til inddragelse, samspilsformer med Ungebyråd, Studieforum, elevråd m.v.

Derudover har Pernelle Jensen fået tilføjet, at deltagelse af ikke-udsatte unge også tænkes ind som målgruppe i udviklingssporet, og at fritidsklubberne tænkes ind som en del af udviklingssporet.