En ungarsk lastbil blev d. 12. december observeret kørende ad Sønderjyske motorvej ved Kolding. En hastighedsmåling gav grundlag for at se den ungarske lastbil lidt nærmere efter i sømmene.

Det blev i forbindelse med undersøgelse konstateret at der var foretaget manipulation af lastbilens hastighedsbegrænser.

Den ungarske lastbil chauffør erkendte forholdet, og hans sag blev afsluttet med en bøde på 10.000 kr. og 6 måneders ubetinget førerretsfrakendelse. Han blev herefter kørt til Billund lufthavn, hvor han samme aften tog en fly hjem til Budapest.

Den ungarske vognmand, som skulle betale yderligere 27.000 kr., nægtede ethvert kendskab til sagen. Lastbilen er nu beslaglagt af politiet som sikkerhed indtil sagens kan afgøres i retten.

– Vognmanden har protesteret over beslaglæggelsen, som retten forventes at tage stilling til i den kommende uge, oplyser politiet.

Kontrollen blev udført af Tungvognscenter Syd.