Du forurener mere med bilen i tomgang end i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og udleder derfor giftige gasser og flere partikler.

Ifølge Kolding kommunes tomgangsregulativ, er det maximalt tilladt at holde i ét minut i tomgang.

’Tomgang er særligt aktuelt her i de kolde vintermåneder, hvor det er fristende at lade bilen stå tændt, mens du fx afleverer dit barn i børnehaven eller venter på en passager. Men selv om det er koldt, er det altså ikke tilladt at holde i tomgang i mere end ét minut, da det både giver luft-, lugt- og støjgener’, fortæller miljøsagsbehandler Karen Bjørnskov Petersen fra By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Byrådet vedtog sidste sommer et nyt tomgangsregulativ, som gælder for hele kommunen. Tidligere var det kun byzoner, der var omfattet af regulativet. Det er Kommunen, der fastlægger reglerne for tomgang, men det er Politiet, der håndhæver dem, og de kan udstede en bøde, hvis du ikke følger regulativet. Reglerne omfatter både private og offentlige arealer.

Hvorfor lave et tomgangsregulativ?

Tomgangsregulativet udspringer af et nationalt regelsæt fra Miljøministeriet, og er indført for at skåne miljøet. Undersøgelser har vist, at brændstof ikke forbrændes fuldstændigt ved tomgang.

’Der er masser af uforbrændte skadelige restpartikler tilbage, som under tomgang blæses lige ud i luften’, forklarer Karen Bjørnskov Petersen og fortsætter: ’Desuden slipper du også mindre CO2 ud, hvis du undgår tomgang’.

Ingen undskyldninger

Mange tror fejlagtigt, at de bruger meget mere benzin, når de slukker og starter motoren igen, men dette holder ikke stik, da tests viser, at bare ét minut i tomgang svarer til
ca. 300 meters almindelig kørsel. Andre tror, at det slider alt for meget på motoren at slukke og tænde. Men også dette er en myte. I følge FDM hverken skader eller slider det mere på motoren, når du slukker og starter den oftere.

Når du holder i kø eller for rødt gælder tomgangsregulativet dog ikke, og her er det helt tilladt at holde i tomgang, mens du venter på grønt eller at køen triller frem ad.

Se tomgangsregulativet på kolding.dk/tomgang