Den første ulv er blevet identificeret på Fyn. Spørgsmålet er nu, hvordan ulven er kommet til Fyn. En mulighed er, at ulven er løbet over en af de to broer mellem Jylland og Fyn. En anden mulighed er, at den er svømmet. Ulve er glimrende svømmere, blandt andet fordi de har svømmehud på forpoterne. I naturen er der set eksempler på, at ulve har svømmet op til 13 km. I Nordamerika svømmer ulve regelmæssigt mellem fastlandet og kystnære øer.

Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark er fundet ulve-DNA uden for Jylland.

Billedet viser det rådyr, der blev fundet af Ulvetracking Danmark på Fyn. På halsen ses det bidemærke hvori der er fundet DNA-spor fra ulv (Foto: Ulvetracking Danmark).