På en lille plads bag MesseC, Carlsberg og Fredericia Golfklub findes et stykke historie fra tiden inden Fredericia blev grundlagt. På en græsplæne er der nedlagt en række sten som markerer, hvor Ullerup kirke stod frem til omkring 1656. Kirken blev revet ned, da man havde besluttet at opføre en ny fæstningsby. For at skaffe indbyggere blev flere nærliggende landsbyer tvunget til at flytte deres gårde ind til den nye by.

Ullerup kirke blev altså nedrevet i årene 1655-1656. Det var ikke helt usædvanligt på dette tidspunkt, men de landsbykirker, der blev nedlagt, blev det ofte af praktiske hensyn. De var det, man gerne kaldte for brøstfældige, det vil sige i dårlig stand. Kongsted kirke nær ved Ullerup blev således ødelagt under Svenskekrigen 1657-1660. Som et værn mod fjendtlige tropper var der ved midten af 1600-tallet en ny fæstningsby på tegnebrættet, men grundlæggelsen af Fredericia krævede både mennesker og plads. Ullerup sogn bestod af seks landsbyer. Fire af disse blev nedlagt sammen med kirken og tvangsforflyttet til den nye by, som på dette tidspunkt blev kaldt for Frederiksodde. Disse fire landsbyer var Store Ullerup, Lille Ullerup, Hyby og Hannerup, mens landsbyerne Egum og Stoustrup fik lov til at blive liggende. Fremover skulle indbyggerne her dog søge til den danske kirke inde i byen, fra 1690 var det Trinitatis kirke. Således fortsatte det helt til 2001, hvor beboerne i disse områder blev delt mellem Bredstrup sogn og Hannerup sogn (oprettet i 1974).

I landskabet ved Ullerup kirke kan man i dag se omridset af kirken. Baseret på kirkens udformning og byggemåde blev den formentligt opført omkring år 1200. Det var tiden, hvor størsteparten af de ca. 2.500 danske sognekirker blev opført. Inden denne kirke af sten blev bygget, er det meget sandsynligt, at der har stået en ældre kirke af træ. Dette står dog endnu hen i det uvisse, og skriftlige kilder hjælper kun lidt. Ullerup kirke blev først omtalt i skriftlige kilder omkring år 1325. Ullerup sogn havde i middelalderen et annekssogn. Det var Vejlby, som Ullerups præst også betjente. Præsterne i Ullerup havde deres præstegård, Puggaard. Denne blev i lighed med kirken og landsbyerne beordret nedrevet ved midten af 1600-tallet og flyttet ind til byen. Desværre blev denne præstegård som så mange andre bygninger efterfølgende offer for afbrænding under svenskekrigene.

Denne sten med en fint udhugget djævel fra Ullerup kirke har budt kirkegængerne velkommen i Trinitatis kirke siden 1955. Foto: Museerne i Fredericia

Ullerup kirke var en kirke som så mange andre i udseende. Det var hverken en stor eller en lille kirke. Den bestod af et kor, et skib og et tårn. Hertil blev der på et tidspunkt i middelalderen bygget et sakristi, et våbenhus og et kapel. Intet af dette er naturligvis tilbage i dag, men vi kan se en smule af det inventar, som blev brugt i Ullerup kirke. Døbefonten blev nemlig også ført til byen, og bruges stadig i Trinitatis kirke i dag.

Til det sidste var der tvivl om, hvorvidt man burde nedrive Ullerup kirke. Kong Frederik 3. bad rigsrådets medlemmer genoverveje det nøje, da kirken var velholdt og stor, mens kirkerne i Bredstrup og Kongsted var i dårlig stand. De fleste bønder fra Ullerup sogn var imidlertid allerede blevet flyttet i årene 1653-1654, så sagen var klar. Ullerup kirke blev nedlagt og nedrevet. Selve nedbrydningen blev overset af borgmester Hans Jørgensen fra Frederiksodde. Stenene var gode, og mange blev derfor transporteret til Fredericia, hvor en del af dem blev genbrugt flere forskellige steder. Det samme var for øvrigt gældende for de gravsten, som dækkede over afdøde folk fra Ullerup. Flere af gravstenene blev taget op og siden brugt i fundamenter for huse i byen. Gennem knap to år hentede bønder nærmest dagligt sten fra Ullerup og førte dem til fæstningsbyen, men det var soldater der fik opgaven med at hugge stenene fri, så de kunne hentes. Nogle af stenene er vel brugt på at bygge Danske kirke inde i Frederiksodde, men mange blev i 1600-tallet og 1700-tallet brugt i de mange nye huse og gårde, som blev opført i byen. Da man skulle renovere en del af Trinitatis kirke i 1955 genbrugte man således en del af stenene, der var fundet i byen, men som oprindeligt stammede fra Ullerup kirke. Disse kan i dag ses i den vestlige del af Trinitatis kirke, og er især genkendelige ved, at der på flere af dem er billeder hugget ind i stenene.

I 1915 blev der rejst en mindesten over kirken, der kan ses i dag på stedet, hvor Ullerup kirke engang stod som det lokale samlingspunkt både til de religiøse handlinger, men også som et socialt samlingspunkt hver søndag. Området kan stadig opleves i dag. Flere spørgsmål gemmer sig under græsplænen, der viser kirken og kirkegårdens omfang. Lige ved siden af kirketomten ligger desuden Sct. Folkvards Kilde, men det er en helt anden historie.