Direktør i Boligkontoret Fredericia, Finn Muus, er en glad mand for tiden, da Korskærparken for nylig kom af ghettolisten. Muus har været i den varme stol på Kurt’s Kaffebar, hvor vi har snakket om både ghettolisten, Muus’ erhvervskarriere, privatpersonen Finn Muus og meget mere.

Det er tirsdag middag, og Finn Muus og jeg har aftalt at mødes klokken 12:00 på Kurt’s Kaffebar. Jeg er selv lidt sent på den, da jeg har haft andre ærinder ude i byen, men til min lettelse er Finn endnu ikke kommet.

Lige præcis, da klokken bliver 12:00 ser jeg Muus igennem vinduet, og han sender hånden i vejret for at vinke, og går ind ad døren. Vi bestiller to kopper sort kaffe, og sætter os til bords.

Jeg kender ikke selv til Finn Muus’ baggrund, udover at han er direktør i Boligforeningen Fredericia, så vi starter med at snakke om den. Finn Muus er født i Kolding i 1956, og flyttede til Esbjerg i 1981 da hans hustru læste til sygeplejerske i Esbjerg.

“Da jeg flyttede til Esbjerg blev jeg ansat i Snedker og Tømrernes andelsselskab hvor jeg kort tid efter min ansætte blev valgt af medarbejderne som fællestillidsrepræsentant og medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen. Jeg arbejde i virksomheden ind til 1985, hvor jeg søgte og blev ansat som kursussekretær på Esbjerg Højskole. Fra 1985 og frem poppede der mange nye lokale tv- og radiostationer op i det ganske land, og på den baggrund etablerede man på højskolen en medieskole. 1987 blev jeg spurgt, om jeg ville undervise der, samtidig med at man ville sikre mig en uddannelse via Danmarks Radio og en professionel teknikker der var ansat på Mediecenteret. I 1988 blev jeg leder af mediehøjskolen, et 20 ugers højskole forløb, for unge mennesker, der gerne ville være journalister eller teknikere. Vi brugte på højskole opholdet journalister fra Danmarks Radio til at tage den journalistiske del af uddannelsen, hvor jeg så tog den tekniske del,” sammen med en kollega forklarer Finn og fortsætter:

“Jeg havde ansvaret for mediehøjskolen i to år, hvorefter jeg så stoppede da man i de  to årlige højskole forløb stort set ikke er hjemme så længe opholdt varer. Min hustru og jeg havde i mellemtiden får to børn så jobbet det passe ikke rigtig mere ind i vores liv. Jeg fik lov til at komme tilbage til mit tidligere job som kursussekretær, og blev kort efter valgt som fællestillidsrepræsentant og kom i højskolens bestyrelse. Der var problemer med skolens økonomi, et problem som jeg i flere omgange havde gjort opmærksom på og jeg fik på den baggrund fik en plads i skolens forretningsudvalg.”

“En kollega til mig på højskolen sad i bestyrelsen i en boligorganisation i Varde og han opfordrede mig til at søge en stillingsom forretningsfører i Kongsgaards Andelsboligforening, hvor der var problemer. Jeg fik jobbet. Det var en lille boligorganisation med en meget lille egenkapital som betød at vi skulle klare langt flere opgaver selv hvis vi skulle styrke boligorganisationen. Vi fik sat gang i nogle store renoveringer og byggerier som løftede kvaliteten og udbuddet af boliger i byen. Da vi fik godt styr på organisationen blev jeg udpeget til Boligselskabernes Landsforenings Administrations udvalg og Kursusudvalg. Det førte det med sig at jeg begyndte at undervise på BL’s kurser og i den forbindelse at komme med oplæg på forvaltningskonferencer. Jeg fik min uddannelse i sektoren med en Bygherre- og direktør uddannelse som begge havde et to årigt forløb. 

Eventyret med Boligkontoret Fredericia

Finn Muus havde jobbet som forretningsfører i Kongsgaards Andelsboligforening fra 1995 og frem til 2007, hvor han skiftede bopælen i Tjæreborg ud med Thorsvej i Fredericia, da Finn fra februar 2007 blev ansat som direktør hos Boligkontoret Fredericia, og bosatte sig på Thorsvej senere samme år.

“Jeg var meget fokuseret på opgaven. Jeg blev direktør for en kendt organisation, hvor opgaven var at se på, hvordan vi på sigt kunne sammenlægge boligorganisationerne til én stor. Jeg blev kontaktet af bestyrelsesformand og næstformand, og var til tre samtaler i forhold til at få os talt ind på, hvad opgaven gik ud på. Jeg havde tidligere sammenlagt toboligorganisationer i Varde, og det var med baggrund og den erfaring at man i bestyrelsen i Boligkontoret Fredericia pegede på mig som direktør,” siger Finn og fortsætter:

“Man skal være fokuseret på, at nok er der meget praktik i at smelte organisationer sammen på den måde, men der er også følelser i det som man skal tage alvorligt. Man skal se processen som et hele, men det endte med at lykkes. Det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Vi havde ingen modstand i forbindelse med sammenlægningen, fordi tror jeg, tog alle alvorlig. Fra 2011-15 sammensatte vi en bestyrelse med bestyrelsesmedlemmer fra alle de  4 forskellige boligorganisationer. Der var 21 bestyrelsesmedlemmer, som efter aftale i 2015 blev reduceret til ni.

Hvordan var det at komme til Boligkontoret Fredericia som direktør?

“Det var en kæmpeopgave, som vi havde på daværende tidspunkt med 72 afdelinger, som man skulle sætte sig ind i budget- og regnskabsmæssig, men også at få et overblik og lære afdelingsbestyrelserne at kende,” forklarer Finn Muus.

Forvandlingen i Korskær- og Sønderparken

I Finn Muus’ tid har flere af de helt store “slag” stået i Korskær- og Sønderparken, som er blevet kraftigt renoveret og moderniseret.

“Vi havde afdelinger, der trængte til at blive renoveret. Der var sociale problemer, og der var problemer med afbrændinger af biler, miljøstationer og alt muligt tilbage i 2008, som jo var på bagkanten af ”Muhamed krisen”. I Korskærparken blev der kastet med brosten og væltet campingvogne og der var derfor et stort behov for en indsats,” fortæller Finn Muus og kommer ind på, hvordan man forsøgte at løse problemerne:

“Kommunen støttede op med deres medarbejdere, og i det tale taget lykkedes det kun at stoppe de problemer der var med unge mennesker pga. samarbejde med blandt andet kommunen, og politiet. Med en fælles indsats fik vi gjort noget ved problemerne. Politiet øgede patruljeringen i området hvor de fik mødetider i Medborgerhuset, hvor beboerne kunne komme og tale med dem. Politiet cyklede rundt, og det sammen med en indsats fra os og kommunen var med til at skabe tryghed.”

Det er dog ikke kun indsatsen med kommunens medarbejdere og politiet, der ændrede billedet i Korskær- og Sønderparken.

“Det, der har skabt de store forandringer i begge områder, er renoveringerne, hvor vi sammen med vore kollegaer i boli.nufik højnet kvaliteten i begge områder. Det har gjort, at menigmand kunne se sig selv bo i områderne. Det handler om kvalitet, og det handler om ordentlige boliger. Vi har fået tiltrukket folk fra parcelhuskvartererne, og det er en stor sejr,” siger Finn og kommer ind på, hvad det betyder, at Fredericia nu er helt ghettofri.

“Det betyder rigtig meget. Det har vi allesammen ydet en fælles indsats for. Kort sagt var målet at komme af listen, og vi skulle udvikle områderne til at kunne tiltrække flere  ressourcestærke beboere. Det betyder meget for os boligorganisationer og kommune, at vi nu er kommet af, og ikke har en trussel hængende om, at der skal rives boliger ned. Vi fortsætter samarbejdet med kommunen, ikke mindst i forhold til en udviklingsplanen, der skal sikre at vi ikke kommer på Ghettolisten igen.

Boligkontoret Fredericia fem år ud i fremtiden

Et af Finns, Boligkontoret Fredericia og kollegaerne fra boli.nu’s helt store mål har hele tiden været, at Fredericia skulle være ghettofri. Nu er planen at fortsætte udviklingen.

“Udover at renovere, så bygger vi også nyt, så det er spændende. Fredericia kommunen er i en god udvikling, og der kommer flere til byen, end der er fraflyttere. Kan vi fortsætte med det gode byliv med gode cafeer, restauranter og Teateroplevelser, kombineret med gode boliger, løfter det Fredericia,” siger Finn og løfter sløret for, hvor Boligkontoret Fredericia vil sætte ind med nybyggeri:

“Vi vil gerne bygge mere på havnen eller i Erritsø. Der er også interessante områder omkring Bøgeskov, Trelde og den vej ud. Vi vil gerne sammen med vore kollegaer være en del af kommuneplanen så vi i langt højere grad sammen med Fredericia Kommune kan planlægge de næste mange års opgaver.

Finns politiske karriere

Udover at være direktør for Boligkontoret Fredericia, er Finn Muus også politisk aktiv. Da han var 29 år meldte han sig ind i Socialdemokratiet, og det kom sig af, at Finns far døde i en ung alder, og hans mor derfor stod alene med fire børni en alder af 35 år, og kæmpede sine kampe for at få det hele til at løbe rundt.

“Så jeg fik set den side af livet, og hvor hårdt det kan være. Jeg startede med at stille op til Esbjerg Byråd i 1989. Dengang var der diskussioner om Musikhuset i Esbjerg, som var et stort tema i valgkampen. Jeg kom ikke ind, men var tæt på,” fortæller Finn, der igen stillede op til Kommunalvalget i Fredericia i 2017:

“Jeg ville byde ind i forhold til at udvikle byen,” konstaterer Finn, der ikke kom ind i Byrådet, men har været med som 1. suppleant til flere Byrådsmøder. Om Finn stiller op til næste Kommunalvalg har han ikke taget stilling til endnu.

“Det tager vi til den tid, men det kunne godt være. Jeg synes i det hele taget, at der er god stemning i Byrådet blandt alle byrådsmedlemmerne hvilket jeg synes er en stor kvalitet. 

Camping, teater og håndbold

Når den ikke står på arbejde, er Finn naturligvis sammen med familien, men når der er tid til det står den også på camping.

“Vi campere en del, og har været i store dele af Europa, men vi campere også meget herhjemme. Jeg læser bøger, når jeg har tid til det i ferierne, i det daglige er det meget faglitteratur, som jeg læser,” siger Finn og kommer ind på fascinationen af camping:

“Det at flytte sig fra sted til sted gør, at man kommer til at snakke med mange forskellige mennesker, der er mange forskellige steder i deres liv, og de samtaler kan jeg godt lide da det giver et godt billeder af hvor Danmark er idag. Det er en frihed, at man ikke kan gå i haven men i stedet kan nyde tilværelsen uden pligter. Man sætter sig bare ud foran campingvognen med en bog og ser på det liv der udspiller sig på campingpladsen, så slapper jeg af,” forklarer Muus, der også er hyppig teatergænger:

“Vi har set alle de store forestillinger der er opført på Fredericia Teater,” siger Finn,

Jeg er ikke længere fysisk aktiv i nogen sportsklubber: “Men jeg spillede meget håndbold, da jeg var yngre. Da jeg var ynglingespiller kom Jørgen Heidemand, Flemming Hansen og mange af de store håndboldspillere fra Fredericia til Kolding håndbold klub. Det var meget spændende,” forklarer Finn, som også har dyrket andet end håndbold:

“Jeg gik til brydning, jeg har spillet cricket og fodbold, men håndbold greb mig. Det var kammeratskabet og en fysisk sport, der trak i mig. Jeg trænede noget mere dengang end nu,” slutter Finn Muus med et grin og tager en sidste tår af kaffen, inden vi igen går hver til sit.

Fakta Finn Muus:

Alder: 62 år
Født i Kolding
Flyttede til Fredericia i 2007
Tømreruddannet på Kolding Teknisk Skole
Er gift
Har to sønner

www.perhaps.dk
Annonce