Der er udarbejdet forslag til lokalplan for et område syd for Frederiks Kanal i Kanalbyen. Lokalplanområdet er 17.424 m² stort og omfatter byggefelterne 13 og 14 fra Kanalbyens udviklingsplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og giver mulighed for, at der kan etableres blandet bolig og erhverv i form af to karréer samt et større grønt område. Karréen mod vest giver mulighed for byggeri i op til 6 etager, og karréen mod øst i op til 5 etager. Sammenlagt gives der mulighed for, at der kan etableres et bruttoetageareal på op til 12.600 m².

Lokalplanen sikrer, at der etableres fællesarealer i karréernes gårdrum, samt at der laves stiforbindelse gennem disse.

De nord-sydgående gader, Delmenhorstgade og Pinnebergsgade, vil ikke have almindelig biltrafik og vil være på fodgængernes præmisser. Kanalgaderne Ved Sophie Amalies Kanal og Ved Frederiks Kanal er shared space gader, der sikrer dobbeltrettet trafik.

Bebyggelsen skal opføres i moderne arkitektonisk stil, og der gives mulighed for saddeltage.

Der er modtaget et skitseprojekt, der har dannet grundlag for lokalplanen. Skitseprojektet omhandler to karréer sammensat af en blanding af nedenstående bygningstypologier.

  • Karréhus – Etageejendom i tegl i 4-5 etager med saddeltag.
  • Townhouse – Etageejendom i tegl i 3 etager med saddeltag.
  • Rækkehus – Rækkehus på 2 etager i træ og andre materialer. Det er placeret ud mod Kanalbyens centrale grønne område.

“Det der er det fede ved den her er, at det i forhold til andre planer er lidt noget andet. Det her er mere luftigt, det er ikke så højt alle steder, der er små byhuse i blandt. Så er der steder med tagrejsning, det er nyt for os i Kanalbyen. Det taler meget ind i det der med, at vi gerne vil have en mangfoldig Kanalby. Det er det her virkelig et bidrag til”, fortæller formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer