Fredericia Kommune har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen, og med det har man også valgt at nedlægge et eksisterende tilbud. Det giver god mening, fortæller Formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

”Der afsættes 160.000 kr. årligt til en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen, der starter ny lokalafdeling i Fredericia. Midlerne finansieres ved omlægning af tidligere afsatte ressourcer til Drop-in tilbud på sundhedshuset”, således lød teksten i det indgåede budgetforlig. En tekst, som Susanne Eilersen er glad for.

“Vi har lavet en aftale med mødrehjælpen, både formelt og også med den butik der kommer i byen, drevet af frivillige. Med det kommer der rådgivning til unge familier og mødre, der har det svært. Det er fantastisk, at vi nu også har fået dem med”, fortæller hun og fortsætter:

“Vi har nedlagt et eksisterende drop-in tilbud, fordi det ikke rigtigt blev brugt. De penge har vi kanaliseret til Mødrehjælpen, fordi de ved hvordan de får fat i dem der har brug for hjælpen og støtten. Når vi har noget der ikke bliver anvendt, så skal vi tænke nyt – og det synes jeg vi gør her”.

Andre fordele

For Susanne Eilersen er der mange fordele ved, at man omlægger et kommunalt tilbud til en partnerskabsaftale, blandt andet er der en hel pointe om hvorvidt borgerne betror sig i samme grad til en myndighedsperson som til en frivillig.

“De her aftaler gør også, at det ikke er en myndighedsperson folk skal gå til, på den måde bliver man ikke klientgjort. Hele problematikken omkring klientgørelse har måske haft en effekt på, at vi ikke er lykkedes med det kommunale tilbud. Med det her nye forhold sikrer vi, at flere borgere får den hjælp de har brug for, helt uforpligtende og uden at de bliver til klienter”, forklarer Susanne.

“Det vigtigste for os som kommune er, at vi bruger pengene rigtigt. Vi skal sætte ind med ressourcer der hvor der er brug for det. Med det her kan vi forebygge, at familier bliver splittet, og at vi kan nå at bakke op og støtte familien hurtigst muligt. Det gavner selvfølgelig familien, men i den anden ende også kommunen, hvis vi kan forebygge”, fortsætter hun.

https://www.facebook.com/Fredericiavinhandel/

Skriv et svar