Da Senior- og Handicapudvalget mandag igen trådte sammen var det med en blandet dagsorden. Et af punkterne til mødet handlede om en pårørendepolitik for handicapområdet, en politik der skal give et stærkere samarbejde mellem kommunen og de pårørende.

Pårørendepolitikken er blevet til på baggrund af et ønske om at styrke samarbejdet med de pårørende. Et godt samarbejde betyder meget for trivslen og trygheden, både hos borgeren, de pårørende og medarbejderne. Derfor vil vi med politikken understrege, at vi ønsker et positivt og konstruktivt samarbejde.

Det er vigtigt, at politikken er med til at holde fokus på, at det er borgeren, der er centrum for samarbejdet. Samarbejdet skal understøtte inddragelse af borgeren, deres selv- og medbestemmelse samt indflydelsen på eget liv.

Lars Ejby Pedersen (A) Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

– Vi var enige om i udvalget, ikke mindst på baggrund af høringssvarene, at den ikke bliver sendt til endelig vedtagelse endnu. Vi bliver nødt til at gå en omgang mere på den. Det er fordi nogle af høringssvarene tager rimelige forbehold overfor politikken – og den er dødsdømt uden ejerskab. Folk skal kunne se sig selv i den, forklarer Lars Ejby Pedersen.

– Det er en politik som hvor både medarbejdere, pårørende og beboere kan se sig selv i. Men der har været en kritik af udkastet og det tager vi til efterretning. Jeg tror man savner, at den bliver mere konkret. Det kan vi godt se og derfor får den et skud mere, fortsætter han.

Baggrund:

Processen er igangsat fra politisk side på baggrund af en efterspørgsel fra pårørende og medarbejdere. Virksomheden Etikos er eksterne konsulenter på processen.

Politikken er blevet til gennem workshops, fokusgruppeinterviews og individuelle samtaler, hvor både pårørende, borgere, medarbejdere og politikere har givet deres fortællinger videre. Ligeledes har arbejdet med politikken været fulgt af en arbejdsgruppe, der løbende har været med til at sætte retning og definere formål. Arbejdsgruppen har bestået af pårørende, interesseorganisationer, ledelse og medarbejdere.

Pårørendepolitikken skal dække de længerevarende botilbud på Kobbelgården 1 og 3 samt Ullerupdalvej, kompetencekollegiet og NOVA.

Politikken har været i fra høring d. 14.december 2020 til d. 14.januar 2021. Alle har kunnet indgive høringssvar.

Politikken blev sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Pårørenderådet, Brugerråd, internt i LMU-udvalg samt hos Lev og Sind.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer